Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

ARSAVE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 6091
ARSAVE ARAZİ DÜZENLEMESİ (ŞUYULANDIRMA) İLANI

Belediyemiz Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları dahilinde G24a21a3c, G24a21b4c, 4d, G24a21b3d, G24a21c1a, 1b, G24a21d2a, 2b nolu 1/1000 uygulama imar paftalarını kapsayan alanda yer alan Durhasan Mahallesi 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884,  2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2897, 2898, 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2979, 2980, 2981, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 3077, 3078, 3079, 3319, 3320, 3324, 3325, 3326, 3411, 3412, 3413, 3416, 8281, 8282, 8289, 8290, 8351,  8352, 8482, 8483, 8497, 8498, 8499, 8500, 8983, 8984, 8985, 9098, 9099, 9153, 9264, 9265, 9287, 9288, 9299, 9305, 9306, 9307, 161/1, 161/2, 161/3, 162/1, 162/2, 162/3 nolu parselleri kapsayan alanda yer alan Alikahya Küçük Sanayi alanını kapsayan bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2015 tarih 472 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planına bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup; Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz Encümenin 08.03.2017 tarih 183 sayılı kararı ile onaylanmıştır.15.03.2017 tarihinden itibaren Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 30 gün müddetle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilecektir.

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden detaylı bilgiler verilmektedir.

3194 sayılı imar kanunun 19. Maddesi ve ilgili yönetmeliği gereği ilan olunur.

                                  

İZMİT BELEDİYESİ

Alikahya Küçük Sanayi 31 Nolu uygulama Bölgesi