Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
PLANETARYUM SANAL GERÇEKLİK KÜRESİ DÖŞEME BETON...
21.07.2017, 11:00

Duyurular

KİRALAMA İHALESİ

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 1835

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile kiralanacaktır.

 

SIRA NO KİRAYA VERİLECEK YERİN ADRES VE MEVKİİ ALANI (M2) KULLANIM AMACI AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ ŞARTNAME BEDELİ KİRA MÜDDETİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 TEPEKÖY MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI MARMARA CADDESİ NO:7 23 NOLU BÜFE 30 BÜFE 700,00 TL                      (KDV DAHİL)  756,00 TL 76,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 11:00
Açık Teklif Usulü
2 CUMHURİYET MAH. PLAJYOLU CD.SGK HİZMET BİNASI ÖNÜ 26 M2 KAPALI                                          18 M2 AÇIK ALAN BÜFE 2.400.00 TL                         (KDV DAHİL) 2.592,00 TL 260,00 TL 3 YIL 03.05.2017 
  Saat 11:05
Açık Teklif Usulü
3 KADIKÖY ERENLER MAHALLESİ AKÇAKOCA KONUTLARI 4455 ADA 3 PARSEL 36 BÜFE 2.150,00 TL               
 (KDV DAHİL)
2.322,00 TL 220,00 TL 3 YIL 03.05.2017 
  Saat 11:10
Açık Teklif Usulü
4 YENİDOĞAN MAHALLESİ İLİM SOKAK FATİH PARKI 24 M2 KAPALI 200 M2 AÇIK ALAN BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 140.00 TL                       (KDV DAHİL) 152,00 TL 20,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 11:15
Açık Teklif Usulü
5 TOPÇULAR MAHALLESİ GAZANFER BİLGE BULVARI YAZAR SOKAK NO:6 UMUT PARKI TAPUDA CEDİT MAHALLESİ 4086 ADA PARK ALANI  17 M2 AHŞAP YAPI  BÜFE-ÇAY OCAĞI 200.00 TL                        (KDV DAHİL) 216,00 TL 30,00 TL 3 YIL 03.05.2017 
  Saat 11:20
Açık Teklif Usulü
6 YENİDOĞAN MAHALLESİ SEKA DEVLET HASTANESİ YOLU PLAN NO: 9  TAPUDA YENİDOĞAN MAHALLESİ 5078 ADA 2 NOLU PARSELİN DOĞUSU 13 İŞYERİ 700,00 TL 756,00 TL 76,00 TL 3 YIL 03.05.2017 
  Saat 11:25
Açık Teklif Usulü
7 KÖRFEZ MAHALLESİ KARADUT SOKAK, TAPUDA 5081 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 9 TAKSİ DURAĞI YERİ 200.00 TL                     (KDV DAHİL) 216,00 TL 30,00 TL 3 YIL 03.05.2017 
  Saat 11:30
Açık Teklif Usulü
8 KOZLUK MAHALLESİ RUŞEN HAKKI CADDESİ TAPUDA KOZLUK MAHALLESİ 205 ADA 1 PARSEL GÜNEYİ 7 TAKSİ DURAĞI YERİ 237.00 TL                           (KDV DAHİL) 256,00 TL 30,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 11:35
Açık Teklif Usulü
9 KOZLUK MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ NO:25 ÖNÜ 1 SİMİT SATIŞ YERİ 350.00 TL                            (KDV DAHİL) 378,00 TL 40,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 11:40
Açık Teklif Usulü
10 KOZLUK MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ NO:3 ÖNÜ 1 SİMİT SATIŞ YERİ 1.500.00 TL                       (KDV DAHİL) 1.620,00 TL 165,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 11:45
Açık Teklif Usulü
11 KARADENİZLİLER MAHALLESİ ÇARŞI BAŞI CADDESİ NO:195 TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 9257 NOLU PARSEL 198 KAFETERYA 750.00                           (KDV DAHİL) 810,00 TL 85,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 11:50
Açık Teklif Usulü
12 KARADENİZLİLER MAHALLESİ ÇARŞI BAŞI CADDESİ NO:195 TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 9257 NOLU PARSEL 20 4 NOLU ADAKLIK SATIŞ YERİ 500.00 TL                   (KDV DAHİL) 540,00 TL 55,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 11:55
Açık Teklif Usulü
13 YAHYAKAPTAN MAHALLESİ SEYMEN CADDESİ 3049 ADA 1 PARSEL KUZEYİ  2070 SÜS BİTKİLERİ
SATIŞ YERİ
1.865,00 TL                 (KDV DAHİL) 2.015,00 TL 210,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 12:00
Açık Teklif Usulü
14 AYAZMA MAHALLESİ BAYINDIR SOKAK NO:3 447 ADA 1 PARSEL 45 TEKNİK ALT
YAPI ALANI 
4.200,00 TL 4.536,00 TL 455,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 12:05
Açık Teklif Usulü
15 TAVŞANTEPE MAHALLESİ
DİLEK SOKAK 727 ADA 2 PARSEL TAVŞANTEPE TOKİ
ÜNİVERSİTE KONUTLARI
28 TEKNİK ALT
YAPI ALANI 
4.200,00 TL 4.536,00 TL 455,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 12:10
Açık Teklif Usulü
16 YENİDOĞAN MAHALLESİ MEHMET ALİ KAĞITÇI SOKAK NO:15 , TAPUDA 132 ADA 5 NOLU PARSEL 42 DERNEK LOKALİ 125.00 TL                   (KDV DAHİL) 135,00 TL 20,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 12:15
Açık Teklif Usulü
17 M.ALİPAŞA (YENİŞEHİR) MAHALLESİ 1729/PARK ALANI FURKAN SOKAK 130 M2 KAPALI ALAN DERNEK LOKALİ 250,00 TL                       (KDV DAHİL)  270,00 TL 30,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 12:20
Açık Teklif Usulü
18 TAVŞANTEPE MAHALLESİ MEHMET ÇAĞLAR SOKAK TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 385 ADA 24 PARSEL PARK ALANI 29 M2 KAPALI ALAN DERNEK LOKALİ 150,00 TL                        (KDV DAHİL)  162,00 TL 20,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 12:25
Açık Teklif Usulü
19 GÜLTEPE MAHALLESİ MİRALAY MÜMTAZ CADDESİ NO:11 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI  20 PTT HİZMET NOKTASI 65,00 TL 71,00 TL 20,00 TL 3 YIL 03.05.2017
  Saat 12:30
Açık Teklif Usulü
                 
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 03.05.2017 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- İhale şartname bedeline ait makbuz, 6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2017 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 6- İhale şartname bedeline ait makbuz, 7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 02.05.2017 Salı Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.