Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
BÜYÜKLERİMLE KİTAP OKUYORUM
Bugün, 10:00
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel Dönüşüm - Detaylı Bilgiler Kentsel Dönüşüm - Basında Biz Kentsel Dönüşüm - Foto Galeri

CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

 

 

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı, Kocaeli İl Merkezinin kuzeybatısında İstanbul-Ankara D-100 Karayolu ile TEM otoyolunun arasında yer almaktadır. Alanın güneyinde Turan Güneş Caddesi, batısında Topçular Sokağı, doğusunda Gazanfer Bilge Bulvarı, kuzeyinde ise Akçakent, Erenler-Cedit ve Umutkent toplu konutları yer almaktadır. Cedit Proje alanı, içinden dereyatağı geçen, oldukça eğimli, heyelan riski taşıyan, çarpık kentleşmenin olduğu 126 221 m2’lik bir alandır.

 

 

Amacımız; ilgili kanun kapsamında, planlama alanında bulunan yapı kalitesi çok kötü olan yapıların dönüştürülmesi ile fen ve sanat norm ve standartlarına uygun güvenli yaşam mekânları oluşturularak, kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Hedeflerimiz; bölgenin imajının iyileştirilmesi, sağlıksız ve güvensiz yapı stoğunun yenilenerek bölgeye yeşil alan, sosyal donatı alanı, altyapı ve ulaşım sistemleriyle yaşanabilir standartlarda değer katılması, bölgenin sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kent parçası haline getirilmesi, bütüncül bir planlama yaklaşımı ile ele alarak kentsel dönüşüm ve yenileme için örnek bir alan oluşturulması, bölge halkıyla ortak hareket edilerek kabullenilen bir proje yapılması, proje alanı içinde Yeşil Koridorlar oluşturulması ve bölgenin kent içi konum avantajlarının kullanılmasını sağlamaktır.

Kriterlerimiz;

•      Öncelikli hedef “yerinde dönüşüm”,

•      Maliklerle anlaşma,

•      Konut alanları, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, altyapı ve ulaşım sistemlerinin bir bütün olarak planlanması,

•      İnsan odaklı olması,

•      Mekânsal dönüşüm yanında, sosyal – ekonomik – kültürel özellikleri de içeren projeler üretilmesi,

•      Kent odaklı ve sosyal alan kullanımlarını destekleyici projeler oluşturulması,

•      Bütüncül planların stratejilerine uygun hareket edilmesi,

•      Çok bileşenli kurgulanması,

•      Kentsel dönüşüm ve yenileme süreçlerinin kamu yararı temelinde şeffaf, dolayısıyla hesap sorulabilir şekilde katılımcı planlama anlayışıyla yönetilmesidir.

 

Bu kapsamda Belediyemizin ‘Riskli Alan’ talebinde bulunmasının ardından, 15.06.2015 tarih ve 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında ‘Riskli Alan’ ilan edilmiş ve 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu alanda yapılacak uygulamaya yönelik gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin 29.07.2015 tarih ve 6880 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olur’u ile İzmit Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

14.05.2016 tarihinde irtibat bürosu açılmıştır. Burada hak sahiplerine proje süreci hakkında ve hak sahiplerinin soruları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Hak sahiplerine bilgilendirme amaçlı 02.06.2016 tarihinde 2000 adet el ilanı dağıtımı yapılmıştır.

10.05.2016 tarihinde başlatılan Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Mevcut Durum Analizi, Halihazır Haritanın Güncellenmesi, İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.