parselasyon_haritası

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemiz sınırları dâhilinde Çayırköy Mahallesi G23b25b1d nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftasında yer alan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Kamu Tesisleri Arsalarına Tahsis başlıklı 12. Maddesine göre düzenlemeye giren tüm maliklerden KOP (Kamu Ortaklık Payı) kesintisi yapılarak oluşturulan, 30.12.2013 tarih...

 İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 10.05.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur.   Fatma KAPLAN HÜRRİYET İzmit Belediye Başkanı G Ü N D E M     Yoklama 12.04.2022 tarihli tutanak özetinin okunması. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.04.2022...

Kurumumuzun Ağır Vasıta Şoförü için yapılan uygulama sınavında başarılı olan adaylar aşağıda listelenmiştir İsim listesi aşağıdaki gibidir; S.N AD SOYAD 1. Ergün AKKAŞ 2. Kerem ACAR 3. Erdem MUCIR 4. Serhat SEVİNEN 5. İsa TARCAN 6. Nihat ŞAHİN 7. Ahmet Sercan URCAN 8. Mustafa DALKIÇ 9. İsmail GÜNDAĞ 10. Kadir AKGÜNEŞ 11. Mesut YONTAR 12....

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır. SIRA NO TAPU MAHALLE İDARİ MAHALLE TAŞINMAZIN CİNSİ NET ALAN (m2) NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ  (TL) ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ 1 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE D3 BLOK ZEMİN KAT 1...

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' nın isminin Kenan Akman Engelsiz Yaşam Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.10.2021 tarih ve 3023 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Serdar Mahallesi 3326 parselde...

Bütçe Komisyon Raporu   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 22. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 3203 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Konu ile ilgili görüşmeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU ORTAK RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmüne dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU   İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği; belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (Dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II...

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7254 sayılı kanunun 10. Maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü değiştirilmiş olup; İlçemizdeki mahallelerin kaybetmiş oldukları hakları kazanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla '' İzmit Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Hakkında Yönetmelik '' kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile...