AÇIK TEKLİF USULÜ KİRALAMA İHALESİ

22 Kasım 2022
Metni Sesli Dinle
Son Başvuru Tarihi:30.11.2022
İhale Tarihi: 01.12.2022

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiralanacaktır.

Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alan (m2) Kullanım Amacı Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Müddeti İhale Tarihi Saati ve Usulü
1 KÖRFEZ MAHALLESİ HAFIZ BİNBAŞI CADDESİ ADLİYE SARAYI GÜNEYİ, TAPUDA  2547 ADA 8 PARSEL GÜNEYİ 23.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 2.400.00 TL
(KDV DAHİL)
2,592.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:11:30
Açık Teklif Usulu
2 TEPECİK MAHALLESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ HALK EĞİTİM MERKEZİ BATISI, TAPUDA 1024 ADA 9 PARSEL BATISI 6.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 1.100.00 TL
(KDV DAHİL)
1,188.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:11:35
Açık Teklif Usulu
3 KADIKÖY MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI GELİBOLU SOKAK NO: 1,TAPUDA 1890 ADA 4 PARSEL 6.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 900.00 TL
(KDV DAHİL)
972.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:11:40
Açık Teklif Usulu
4 AKÇAKOCA MAHALLESİ KAPANCA SOKAK TAPUDA KOZLUK MAHALLESİ 190 ADA 35 PARSEL GÜNEYİ 4.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 1.400.00 TL
(KDV DAHİL)
1,512.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:11:45
Açık Teklif Usulu
5 TEPECİK MAHALLESİ ŞAHABETTİN BİLGİSU CADDESİ HALK EĞİTİM MERKEZİ DOĞUSU, TAPUDA 1024 ADA 9 PARSEL DOĞUSU 7.00M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 1.200.00 TL
(KDV DAHİL)
1,296.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:11:50
Açık Teklif Usulu
6 YENİDOĞAN MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ NO:106, 4979 ADA 1 PARSEL BATISI 23.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 700.00 TL
(KDV DAHİL)
756.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:11:55
Açık Teklif Usulu
7 KARABAŞ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ RAUF ORBAY SOKAK,TAPUDA  1040 ADA 133 PARSEL KUZEYİ 6.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 1.100.00 TL
(KDV DAHİL)
1,188.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:00
Açık Teklif Usulu
8 YENİMAHALLE LOZAN CADDESİ,TAPUDA 1820 ADA 4 PARSEL KUZEYİ 11.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 800.00 TL
(KDV DAHİL)
864.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:05
Açık Teklif Usulu
9 HACIHIZIR MAHALLESİ ALEMDAR CADDESİ CUMHURİYET PARKI BATISI, TAPUDA 405 ADA 31 PARSEL BATISI 12.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 1.100.00 TL
(KDV DAHİL)
1,188.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:10
Açık Teklif Usulu
10 CUMHURİYET MAHALLESİ KARAYOLU SOKAK NO:2 TAPUDA YENİMAHALLE 5125 ADA 1 PARSEL DOĞUSU 6.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 500.00 TL
(KDV DAHİL)
540.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:15
Açık Teklif Usulu
11 ÖMERAĞA MAHALLESİ CEMİL KARAKADILAR CADDESİ TAPUDA 280 ADA 35 PARSEL GÜNEYİ 6.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 700.00 TL
(KDV DAHİL)
756.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:20
Açık Teklif Usulu
12 YENİDOĞAN MAH. HASTANEYOLU SOK. SSK HASTANESİ GİRİŞİ TAPUDA 5078 ADA 2 PARSEL DOĞUSU 14.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 900.00 TL
(KDV DAHİL)
972.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:25
Açık Teklif Usulu
13 KOZLUK MAH. İSTANBUL KARAYOLU CAD. SEKA CAMİ BATISI YOL BOŞLUĞU, TAPUDA 176 ADA  16 PARSEL DOĞUSU 60.00 TAKSİ DURAĞI YERİ 650.00 TL
(KDV DAHİL)
702.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:30
Açık Teklif Usulu
14 KOZLUK MAHALLESİ ORDUEVİ SOKAK,TAPUDA 178 ADA 48 PARSEL GÜNEYİ 17.00 TAKSİ DURAĞI YERİ 900.00 TL
(KDV DAHİL)
972.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:35
Açık Teklif Usulu
15 KARABAŞ MAHALLESİ RAUF ORBAY SOKAK, TAPUDA 1056 ADA 55 PARSEL GÜNEYDOĞUSU 12.00 TAKSİ DURAĞI YERİ 800.00 TL
(KDV DAHİL)
864.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:40
Açık Teklif Usulu
16 KARABAŞ MAHALLESİ PERTEVPAŞA CADDESİ YENİ CUMA PARKI YANI, TAPUDA 1025 ADA 100 PARSEL BATISI 12.00 TAKSİ DURAĞI YERİ 1.100.00 TL
(KDV DAHİL)
1,188.00 TL 100.00 TL 3 YIL 01.12.2022
Saat:12:45
Açık Teklif Usulu

 

 1. Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 16 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 30.11.2022 Çarşamba günü saat: 16.00’a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ VE YERİ

İhale 01.12.2022 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 9.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN

 1. Noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Nüfus kayıt örneği
 3. İkametgah belgesi
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 5. İhale şartname bedeline ait makbuz
 6. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN

 1. Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli)
 3. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı
 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2022 yılına ait)
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubuz
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi
 8. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

*** Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi’nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 30.11.2022 Çarşamba Günü 16:00′ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.