İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP)

1 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

İlimizde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 01.10.2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)
İlimizde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerin yer aldığı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 01.10.2021 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır.
İl Afet Risk Azaltma Planında bulunan eylemlerden belediyemiz sorumluluğunda olan eylemler ve planlanan gerçekleştirme süreleri şu şekildedir:
Eylem No Eylem Afet Türü Dönem
41-A1-H1-E1 Kentsel dönüşüm alanları belirlenecek ve dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilecektir. Deprem 2021-2026
41-A1-H1-E5 Kütle Hareketlerinden dolayı riskli alan olarak belirlenen alanların 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşümüne öncelik verilecektir. Heyelan 2021-2026
41-A1-H1-E6 7269 Sayılı kanuna göre Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı alınmış alanlarda yapılaşmaya ve ikamete izin verilmeyecektir Heyelan 2021-2026
41-A2-H1-E1 Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi, dönüştürülmesi ve sürecin denetlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Deprem 2021-2025
41-A2-H2-E1 Vatandaş talepleri doğrultusunda konutlarda yapısal olmayan elemanların sabitlenmesi çalışmalarında destek verilecektir. Deprem 2021-2026
41-A2-H2-E6 Endüstriyel tesisler için hazırlanacak projelerde itfaiye biriminin uygun görüşü alındıktan sonra yapı ruhsatı verilecektir. Endüstriyel Kazalar 2021-2026
41-A3-H1-E3 İl genelinde sel ve taşkın riski olan alanlara ait her İlçeye özel taşkın yönetim planlarının yapılması ve ikincil afetleri önlemeye yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Taşkın/Sel 2021-2024