KurumsalEtik Komisyonu

https://izmit.bel.tr/wp-content/uploads/2021/12/cem-guler.jpg

Cem GÜLER

Belediye Başkan Yardımcısı, Kurul Başkanı
https://izmit.bel.tr/wp-content/uploads/2022/01/person.png

Şaban TANIŞ

Teftiş Kurulu Müdür V., Kurul Üyesi
https://izmit.bel.tr/wp-content/uploads/2022/01/person.png

Sevtap CENGİZ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V., Kurul Üyesi
https://izmit.bel.tr/wp-content/uploads/2022/01/person.png

Cemal Taki ŞAHAN

Strateji Geliştirme Müdür V., Kurul Üyesi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan her düzeydeki kamu görevlisi “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Buna göre; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaç ve misyonuna uygun davranmaları, hizmet kalitesini yükselterek toplumun memnuniyetini artıracak şekilde çalışmaları; eylem ve işlemlerinde dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerini gözeterek halkın kamu yönetimine duyduğu güveni güçlendirmeleri esastır.

FAALİYETLER
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.
Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla her yıl Etik Haftasında (Mayıs ayı) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediyemiz çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir.
Ayrıca Başkanlığımızda Etik Davranış İlkeleri ile ilgili kurum kültürü oluşmak amacıyla çalışanlarımızın her an ulaşabileceği bir kaynak olarak İzmit Belediyesi Etik Davranış İlkeleri ve açıklamalarını içeren “Etik Davranış İlkeleri Kitapçığı” hazırlanarak tüm personele dağıtılmıştır. Göreve yeni başlayan personele de verilmeye devam edilmektedir.

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma