KIRSAL MAHALLE STATÜSÜNE GEÇEN MAHALLELERİN İLANI

6 Eylül 2022
BASIN_EK1
BASIN_EK2
Kırsal_Mahalle_Haritası
Metni Sesli Dinle

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde yer alan 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16.10.2020 tarihinde değişiklik yapılması ile eklenen Ek Madde 3’den bahisle ilçe sınırları dahilindeki mahallelerin kırsal mahalle statülerinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen değişiklik teklifi; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanmıştır.