VADİ İZMİT EVLERİ’NDE 8 ADET TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKIYOR

17 Mart 2023
Vadi İzmit Evleri’nde 8 adet taşınmaz satışa çıkıyor (2)
Vadi İzmit Evleri’nde 8 adet taşınmaz satışa çıkıyor (3)
Vadi İzmit Evleri’nde 8 adet taşınmaz satışa çıkıyor (4)
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediyesi ile Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen ve mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken Vadi İzmit Evleri’nde 4’ü daire, 3’ü dükkan ve 1’i süpermarket olmak üzere 8 adet taşınmaz, 30 Mart tarihinde satışa çıkıyor

Doğa içinde huzurlu ve konforlu yaşam alanı ile İzmit Belediyesi ile Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen Vadi İzmit Evleri’nde 8 taşınmaz daha satışa çıkıyor. Mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken 4 daire ve 3 dükkan, 1 milyon 200 bin TL ile 2 Milyon 750 bin TL arasındaki muhammen bedelleri üzerinden sosyal tesis içerisindeki süpermarket alanı da 13 milyon 750 bin TL muhammen bedel üzerinden 30 Mart tarihinde açık teklif usulü ihale ile satışa çıkacak.

Son Başvuru Tarihi 29 Mart

İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar en geç 29 Mart Çarşamba günü 16.00’a kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek evraklarını teslim edebilecek.

İhaleye Katılabilmek İçin İstenilen Belgeler;

GERÇEK KİŞİLERİN

 • Geçici teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
 • Şartname bedeli makbuzu
 • İkametgah belgesi
 • C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname
 • TÜZEL KİŞİLERİN
 • Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Noter tasdikli)
 • Vergi kimlik numarası
 • Kanuni adreslerini belirten adres beyanı
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2023 yılına ait)
 • Geçici teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
 • Şartname bedeli makbuzu
 • Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi