AÇIK TEKLİF USULÜ SATIŞ İHALESİ

27 Temmuz 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satılacaktır.

SIRA NO TAPU MAHALLE İDARİ MAHALLE TAŞINMAZIN CİNSİ NET ALAN (m2) NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ  (TL) ŞARTNAME BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE USULÜ
1 YENİDOĞAN FATİH 4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE A6 BLOK ÜÇÜNCÜ KAT 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT  1+1, 64/17298 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DAİRE 64,00 MESKEN 1,000,000.00 ₺ 30,000.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 11.30 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
2 YENİDOĞAN FATİH 4868 ADA 6 PARSEL ÜZERİNDE B2 BLOK ZEMİN KAT 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT  2+1, 94/17298 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DAİRE 94,00 MESKEN 1,220,000.00 ₺ 36,600.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 11.35 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
3 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE F3 BLOK İKİNCİ KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 113/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DAİRE 113,00 MESKEN 1,850,000.00 ₺ 55,500.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 11.40 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
4 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE G BLOK ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 95/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DAİRE 95,00 MESKEN 1,360,000.00 ₺ 40,800.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 11.45 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
5 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE G BLOK BİRİNCİ KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 74/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DAİRE 74,00 MESKEN 1,160,000.00 ₺ 34,800.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 11.50 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
6 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE H1 BLOK ZEMİN KAT 18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 26/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DÜKKAN 26,48 DÜKKAN 735,000.00 ₺ 22,050.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 11.55 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
7 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE H1 BLOK ZEMİN KAT 19 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 28/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DÜKKAN 27,69 DÜKKAN 735,000.00 ₺ 22,050.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 12.00 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
8 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE H1 BLOK ZEMİN KAT 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 38/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DÜKKAN 37,88 DÜKKAN 990,000.00 ₺ 29,700.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 12.05 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
9 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE H2 BLOK ZEMİN KAT 18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 26/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DÜKKAN 26,48 DÜKKAN 735,000.00 ₺ 22,050.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 12.10 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
10 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE H2 BLOK ZEMİN KAT 19 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 28/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DÜKKAN 27,69 DÜKKAN 735,000.00 ₺ 22,050.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 12.15 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
11 YENİDOĞAN FATİH 4869 ADA 16 PARSEL ÜZERİNDE H2 BLOK ZEMİN KAT 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 38/24577 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DÜKKAN 37,88 DÜKKAN 990,000.00 ₺ 29,700.00 ₺ 100.00 ₺ 18.08.2022 12.20 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ
12 YENİDOĞAN FATİH 4868 ADA 5 PARSEL ÜZERİNDE BODRUM+ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT, 579/3516 ARSA PAYLI KAT MÜLKİYETLİ DEPOLU İŞYERİ (SÜPERMARKET) 579,00 DEPOLU İŞYERİ (SÜPERMARKET) 6,500,000.00 ₺ 195,000.00 ₺ 500.00 ₺ 18.08.2022 12.25 2886 SAYILI YASANIN 35.A.MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait Kat Mülkiyetli taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih, saat ve usul ile Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 17.08.2022 Çarşamba günü saat: 16.00’ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN

 • Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
 • İlgili muhtarlık ya da nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi.
 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
 • Noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

TÜZEL KİŞİLERİN

 • Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.
 • Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
 • Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2022 yılına ait)
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.

6- Geçici Teminat ve Şartname bedellerini İzmit Belediyesine ait Ziraat Bankası Kocaeli Şb. TR89 0001 0001 6336 6765 1650 01 no.lu İBAN yatırılabilir. NOT: Açıklama Kısmına ( Blok adı / Bağımsız bölüm numarası ve Alıcı Adı yazılmalıdır.)