AÇIK TEKLİF USULÜ KİRALAMA İHALESİ

6 Ocak 2023
Metni Sesli Dinle
Son Başvuru Tarihi: 18.01.2022
İhale Tarihi: 19.01.2022

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiralanacaktır.

Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alan (m2) Kullanım Amacı Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Müddeti İhale Tarihi Saati ve Usulü
1 ORHAN MAHALLESİ 3481 ADA 13 PARSEL BATISI HAYAT CADDESİ NO:45 20 M2 KAPALI
150 M2 AÇIK ALAN
ÇAY BAHÇESİ 3.000,00 TL
(KDV DAHİL)
3,240.00 TL 200.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:11:30
Açık Teklif Usulu
2 YENİŞEHİR MAHALLESİ KONAK SOKAK, TAPUDA MEHMETALİPAŞA MAHALLESİ 2536 ADA 8 VE 9 PARSEL DOĞUSU 300.00 M2 AÇIK OTOPARK 7.500,00 TL
(KDV DAHİL)
8,100.00 TL 400.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:11:35
Açık Teklif Usulu
3 KADIKÖY ERENLER MAHALLESİ AKÇAKOCA KONUTLARI 5147 ADA 2 PARSEL 36.00 M2 BÜFE 3.500,00 TL
(KDV DAHİL)
3,780.00 TL 200.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:11:40
Açık Teklif Usulu
4 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ NO:15 ADRESİNDE, TAPUDA DURHASAN MAHALLESİ 892 ADA 3 PARSELİN GÜNEYİ 41.00 M2 BÜFE 3.500,00 TL
(KDV DAHİL)
3,780.00 TL 200.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:11:45
Açık Teklif Usulu
5 SERDAR MAHALLESİ İSTANBUL KARAYOLU CADDESİ NO:140-1 45.00 M2 BÜFE 1.800,00 TL
(KDV DAHİL)
1,944.00 TL 150.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:11:50
Açık Teklif Usulu
6 KÖRFEZ MAHALLESİ HAFIZ BİNBAŞI CADDESİ (ADLİYE YANI)  NO:7 TAPUDA KÖRFEZ MAHALLESİ 2547 ADA 7 PARSEL VE GÜNEYİNDEKİ PARK ALANI 193 M2 KAPALI
1172 M2 AÇIK ALAN
BÜFE-ÇAY BAHÇESİ 10.000,00 TL
(KDV DAHİL)
10,800.00 TL 500.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:11:55
Açık Teklif Usulu
7 ORHAN MAHALLESİ ŞEREF SOKAK TAPUDA 3473 ADA 1 PARSEL 2300 M2 AÇIK SPOR TESİSİ 1.675,00 TL
(KDV DAHİL)
1,809.00 TL 100.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:00
Açık Teklif Usulu
8 SAPAKPINAR MAHALLESİ SAPAKPINAR MERKEZ MEVKİ KÜME EVLER NO:22 TAPUDA 167 ADA 3 PARSEL 97.21 M2 İŞYERİ 3.000,00 TL
(KDV DAHİL)
3,240.00 TL 200.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:05
Açık Teklif Usulu
9 KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ MERKEZ MEVKİ NO:32, TAPUDA KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ 119 ADA 2 PARSEL 29.00 M2 İŞYERİ 400,00 TL
(KDV DAHİL)
432.00 TL 50.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:10
Açık Teklif Usulu
10 BEKİRDERE MAHALLESİ YILDIRIMLAR SOKAK NO:5 TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 392 ADA 10 PARSELDE BULUNAN 3 KATLI YAPININ 3. KATI 108 M2 İŞYERİ 270,00 TL
(KDV DAHİL)
292.00 TL 50.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:15
Açık Teklif Usulu
11 YENİDOĞAN MAHALLESİ ŞEREF MEYDANI KANALÜSTÜ 8 NOLU DÜKKAN TAPUDA 3925 ADA 15 PARSEL DOĞUSU 10 M2 İŞYERİ 300,00 TL
(KDV DAHİL)
324.00 TL 50.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:20
Açık Teklif Usulu
12 YEŞİLOVA MAHALLESİ ZÜBEYDE HANIM CADDESİ NO:9, TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 173 ADA 1 PARSEL 12 M2 İŞYERİ 300,00 TL
(KDV DAHİL)
324.00 TL 50.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:25
Açık Teklif Usulu
13 AKPINAR MAHALLESİ 359 ADA 3PARK 10 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 500,00 TL
(KDV DAHİL)
540.00 TL 100.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:30
Açık Teklif Usulu
14 KÖRFEZ MAHALLESİ HAFIZ BİNBAŞI CADDESİ ADLİYE SARAYI GÜNEYİ, TAPUDA 2547 ADA 8 PARSEL GÜNEYİ 23.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 2.000,00 TL
(KDV DAHİL)
2,160.00 TL 100.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:35
Açık Teklif Usulu
15 KOZLUK MAH. İSTANBUL KARAYOLU CAD. SEKA CAMİ BATISI YOL BOŞLUĞU, TAPUDA 176 ADA 16 PARSEL DOĞUSU 60.00 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 650,00 TL
(KDV DAHİL)
702.00 TL 100.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:40
Açık Teklif Usulu
16 AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ ESKİ MEZARLIK MEVKİİ TAPUDA 156 ADA 147 PARSEL 64 M2 TEKNİK ALTYAPI ALANI 2.600,00 TL
(KDV DAHİL)
2,808.00 TL 200.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:45
Açık Teklif Usulu
17 GÜNDOĞDU MAHALLESİ PIOTR WILCYNSKI BULVARI TAPUDA 570 ADA 1 PARSEL BATISI 34 M2 TEKNİK ALTYAPI ALANI 8.500,00 TL
(KDV DAHİL)
9,180.00 TL 400.00 TL 3 YIL 19.01.2023
Saat:12:50
Açık Teklif Usulu
 1. Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 17 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
 2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 18.01.2023 Çarşamba günü saat : 16.00’a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ VE YERİ

İhale 19.01.2023 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 9.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDEN

 1. Noter tasdikli imza beyannamesi
 2. Nüfus kayıt örneği
 3. İkametgah belgesi
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 5. İhale şartname bedeline ait makbuz
 6. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN

 1. Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
 2. Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli)
 3. Kanuni adreslerini belirten adres beyanı
 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2023 yılına ait)
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, ya da süresiz teminat mektubuz
 6. İhale şartname bedeline ait makbuz
 7. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi
 8. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

*Her işyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi’nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 18.01.2023 Çarşamba Günü 16:00′ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur.