İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 15.06.2022 Çarşamba günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Fatma KAPLAN HÜRRİYET İzmit Belediye Başkanı GÜNDEM     Yoklama 06.2022 tarihli tutanak özetinin okunması. Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe...

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 07.06.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Fatma KAPLAN HÜRRİYET İzmit Belediye Başkanı GÜNDEM     Yoklama 05.2022 tarihli tutanak özetinin okunması. Mehmetalipaşa mahallesi, 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması ile ilgili...

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 17.05.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Çetin SARICA İzmit Belediye Başkan V. GÜNDEM Yoklama 05.2022 tarihli tutanak özetinin okunması. İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun...

 İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 10.05.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur.   Fatma KAPLAN HÜRRİYET İzmit Belediye Başkanı G Ü N D E M     Yoklama 12.04.2022 tarihli tutanak özetinin okunması. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.04.2022...

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 12.04.2022 Salı günü saat 15.00’da 2. Birleşiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Fatma KAPLAN HÜRRİYET İzmit Belediye Başkanı GÜNDEM     Yoklama 04.2022 tarihli tutanak özetinin okunması. Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022...

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.04.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Fatma KAPLAN HÜRRİYET İzmit Belediye Başkanı GÜNDEM Yoklama 03.2022 tarihli tutanak özetinin okunması. Kabaoğlu Mahallesi 185 /park alanının oturma alanı olarak düzenlenmekte olup, ilgili alana isim verilmesi ile ilgili...

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.01.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.    Çetin SARICA İzmit Belediye Başkan Vekili GÜNDEM    ...

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 07.12.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur. Fatma KAPLAN HÜRRİYET İzmit Belediye...

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN   İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.10.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.   Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.   Fatma KAPLAN...

            İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 02.11.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica...