01.11.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

28 Ekim 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediyesi Kasım ayı olağan Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 01.11.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama
 2. 04.10.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.alipaşa) ve İzmit-Alikahya Fatih (tapuda Durhasan) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 3316 sayılı yazısı.
 4. İzmit-Kozluk Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 3321 sayılı yazısı.
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 180/Park parselinde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 5201 sayılı yazısı.
 6. Topçular mahallesi 4063/Park alanında yapımı devam eden parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.10.2022 tarihli raporu.
 7. Çiftçilere gübre desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 8. Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin müze statüsü kazanması ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 10.2022 tarihli raporu.
 9. İzmit-Çayırköy mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazı ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12.10.2022 tarihli raporu.
 10. İzmit-Kabaoğlu mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 11. Ruhsatlı yapılardaki ölçümlerle ilgili İmar Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 12. “III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” ile “ II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 13. Karaabdülbaki mahallesi Cephe iyileştirme Projesi’nin yaptırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 14. Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu ile ortak proje hazırlanması ve Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.10.2022 tarihli raporu.
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 16. Hacıhızır mahallesi 405 ada 31 parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Belediyemiz adına devir alınması, protokol yapılması ve tapu devir işlemleri yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 5773 sayılı yazısı.
 17. 2023 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 18. 2023 Yılı Performans programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.
 19. 2023 Mali yılı bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu.

GELEN EVRAK