03.01.2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

30 Aralık 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediyesi Ocak ayı olağan Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 03.01.2023 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

1- Yoklama

2- 06.12.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- 2023 yılı Geçici İşçi Vizesi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.12.2022 tarihli raporu.

4- Belediyemiz ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği protokolü yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27.12.2022 tarihli raporu.

5- Alikahya Atatürk Mahallesi Buhara Caddesi 760/7 Park Parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 20.12.2022 tarihli raporu.

6- Gündoğdu Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak 790/8 Park Parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 20.12.2022 tarihli raporu.

7- Hacıhızır Mahallesi Devran Caddesinde bulunan Emin KAPTAN Parkının ismini Raif – Cemile GÜL olarak ismin değiştirilmesi talebi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 20.12.2022 tarihli raporu.

8- Kabaoğlu mahallesi Kampus sokak 346 ada park parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 27.12.2022 tarihli raporu.

9- İzmit-Tepecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 14.12.2022 tarihli raporu.

10- İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.alipaşa) ve İzmit-Alikahya Fatih (tapuda Durhasan) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 28.12.2022 tarihli raporu.

11- Ruhsatlı yapılardaki ölçümlerle ilgili İmar Komisyonu’nun 28.12.2022 tarihli raporu.

12- Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve 373 sayılı yazısı.

13- Denetim Komisyonu ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve 372 sayılı yazısı.

14- Tüysüzler Pazarı ücret tarifesinin tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 22.12.2022 tarih ve 2959 sayılı yazısı.

15- Sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve 4051 sayılı yazısı.

16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve 6825 sayılı yazısı.

17- Arızlı Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi ve Kadıköy Mahallesindeki taşınmazların TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 7028 sayılı yazısı.

18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2022 tarih ve 7072 sayılı yazısı.

19- 2023 Yılı Tarife Cetveli revizesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 4075 sayılı yazısı.

20- 2023 Yılı Tarife Cetveli revizesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 6448 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK