03.05.2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

28 Nisan 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediyesi Mayıs ayı Olağan Meclisi ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 03.05.2023 Çarşamba günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere  toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama
 2. 11.04.2023 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Fotoğraf/Video çekimi ve basımı işi Tarife Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27.04.2023 tarihli raporu.
 4. Belediyemiz ile Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Afet Yönetimi Protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27.04.2023 tarihli raporu.
 5. Körfez mahallesinde yapımı devam eden parka gazeteci Vedat TAŞTEKİN isminin verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.04.2023 tarihli raporu.
 6. İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.alipaşa) ve İzmit-Alikahya Fatih (tapuda Durhasan) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonu’nun 25.04.2023 tarihli raporu.
 7. İzmit-Ş. Arızlı Mahallesi, G23b.23c.2a Uygulama İmar Planı Paftası, 148 ada 1 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonu’nun 25.04.2023 tarihli raporu.
 8. Yapı muayene kartı ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.04.2023 tarihli raporu.
 9. İzmit-Ömerağa ve Kemalpaşa Mahallelerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.04.2023 tarih ve 3204102 yazısı.
 10. İzmit Belediyesine ait 2022 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.04.2023 tarih ve 3209388 sayılı yazısı.
 11. İzmit-Kaynarca Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve yazısı.
 12. GES Projesi için kredi kullanılması, teminat mektubu alınması, kredi karşılığında gerekmesi halinde temlik ve teminat verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarihli yazısı.
 13. Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı’nın içerisinde bulunan 10 adet bağımsız bölümün, 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarihli yazısı.
 14. Körfez mahallesi 5221 ada 8 parsel nolu 2457,95 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarihli yazısı.

GELEN EVRAK