04.04.2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

31 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 04.04.2023 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama
 2. 07.03.2023 tarihli tutanak özetinin okunması
 3. Karaabdülbaki mahallesi 105 ada 209 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2023 tarihli raporu
 4. Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.03.2023 tarihli raporu
 5. Kırsal mahalle statüsü ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 03.2023 tarihli raporu
 6. İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.Alipaşa) ve İzmit-Alikahya Fatih (tapuda Durhasan) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.03.2023 tarihli raporu
 7. İzmit-Süleymaniye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.03.2023 tarihli raporu
 8. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan işçilerin Kıdem Tazminatı ödemesinin yapılabilmesi için kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2023 tarih ve 3191042 sayılı yazısı
 9. İzmit-Ş. Arızlı Mahallesi, G23b.23c.2a Uygulama İmar Planı Paftası, 148 ada 1 parsel ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.03.2023 tarih ve 3186165 sayılı yazısı
 10. Fotoğraf/Video çekimi ve basımı işi Tarife Cetveli ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.03.2023 tarih ve 3183837 sayılı yazısı
 11. Veliahmet mahallesi 352 ada 115 nolu parselin kuzeydoğunda bulunan Belediyemize ait binanın Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 3194096 sayılı yazısı
 12. Yenişehir mahallesinde yapımı devam eden parka Ersin ALPASLAN isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 3194945 sayılı yazısı
 13. Körfez mahallesinde yapımı devam eden parka gazeteci Vedat TAŞTEKİN isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 3194952 sayılı yazısı
 14. Belediyemiz ile Ankara Yenimahalle Belediyesi arasında Afet Yönetimi için Kardeş Belediyecilik Protokolü imzalanması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 3195228 sayılı yazısı
 15. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (a) bendinde yer alan hüküm gereği, Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.2023 tarih ve 3187232 sayılı yazısı
 16. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, ihtisas komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03.2023 tarih ve 3187235 sayılı yazısı
 17. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu 2022 yılına ait Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu
 18. 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemini kapsayan, 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 16.03.2023 tarih ve 3178285 sayılı yazısı

GELEN EVRAK