04.10.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

30 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediyesi Ekim ayı olağan Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 04.10.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM    

 1. Yoklama
 2. 27.09.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. “III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” ile “ II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 13.09.2022 tarih ve 2830 sayılı yazısı.
 4. Topçular mahallesi 4063/Park alanında yapımı devam eden parka isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 15.09.2022 tarih ve 2462 sayılı yazısı.
 5. Karaabdülbaki mahallesi Cephe iyileştirme Projesi’nin yaptırılması ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 4670 sayılı yazısı.
 6. Çiftçilere gübre desteği verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 504 sayılı yazısı.
 7. İzmir Büyükşehir Belediyesinden hibe otobüs alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 1726 sayılı yazısı.
 8. İzmit-Çayırköy mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 2986 sayılı yazısı.
 9. İzmit-Kabaoğlu mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 2991 sayılı yazısı.
 10. İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 280 sayılı yazısı.
 11. Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu ile ortak proje hazırlanması ve Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 27.09.2022 tarihli yazısı.
 12. Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin müze statüsü kazanması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve 1379 sayılı yazısı.
 13. 2023 Yılı Performans programı ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 13.09.2022 tarih ve 266 sayılı yazısı.
 14. 2023 Mali yılı bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 3506 sayılı yazısı.
 15. İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu.
 16. İzmit- Gündoğdu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu.
 17. Çağırgan mahallesine ve Süverler mahallesine dahil edilecek alanlar ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu.
 18. Yerli ekmeklik buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu.
 19. Aronya fidesi desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu.
 20. Siyez buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu.
 21. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün üretmiş olduğu ürünlerin satışının yapılabilmesi ve 2022 yılı tarife cetveline ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 28.09.2022 tarihli raporu.
 22. Cem Evleri ile ortak çalışmalar ve sunulan işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin c bendi uyarınca İzmit Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.09.2022 tarihli raporu.
 23. İzmit Belediyesinin 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere UCLG-MEW’ya üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.09.2022 tarihli raporu.
 24. 2023 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.09.2022 tarihli raporu.
 25. Kocatepe Mahallesi 66. Sokakta bulunan Lale Parkının adının Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Oğuzhan ARDUÇ olarak değiştirilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 16.09.2022 tarihli raporu.
 26. 2022 mali yılı bütçesi için belirlenen Ek bütçe teklifi.

GELEN EVRAK