06.09.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

2 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediyesi Eylül ayı olağan Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 06.09.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama
 2. 07.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 1. Mahalle Mutfakları’ nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin, İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.08.2022 tarihli raporu.
 1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre Türk Kadınlar Birliği ve Atlantis Yapım ile Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g bendi gereğince Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.08.2022 tarihli raporu.
 1. İzmit-Karaabdülbaki Mahallesi, G42a.23b.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftaları, 123 ada 145 nolu parselde yer alan onaylı Mevzi İmar Planlarına ilişkin yapı yaklaşma mesafesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.08.2022 tarihli raporu.
 1. Kocatepe Mahallesi 66. Sokakta bulunan Lale Parkının adının Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Oğuzhan ARDUÇ olarak değiştirilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21.07.2022 tarih ve 1865 sayılı yazısı.
 1. Cem Evleri ile ortak çalışmalar ve sunulan işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin c bendi uyarınca İzmit Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 03.08.2022 tarih ve 1098 sayılı yazısı.
 1. İzmit Belediyesinin 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere UCLG-MEW’ya üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 25.08.2022 tarih ve 242 sayılı yazısı.
 1. 2022 mali yılı bütçesi için belirlenen Ek bütçenin incelenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve 3130 sayılı yazısı.
 1. 2023 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve 3184 sayılı yazısı.
 1. Çağırgan mahallesine ve Süverler mahallesine dahil edilecek alanlar ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.08.2022 tarih ve 4525 sayılı yazısı.
 1. Yerli ekmeklik buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.08.2022 tarih ve 440 sayılı yazısı.
 1. Aronya fidesi desteği verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.08.2022 tarih ve 441 sayılı yazısı.
 1. Siyez buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.08.2022 tarih ve 442 sayılı yazısı.
 1. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün üretmiş olduğu ürünlerin satışının yapılabilmesi ve 2022 yılı tarife cetveline ilave edilmesi ile ilgili 29.08.2022 tarih ve 443 sayılı yazısı.
 1. İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2022 tarih ve 2400 sayılı yazısı.
 1. İzmit- Gündoğdu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve 2656 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK