06.12.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

2 Aralık 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediyesi Kasım ayı olağan Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 06.12.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama.
 2. 01.11.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. İzmit-Kozluk Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 09.11.2022 tarihli raporu.
 4. İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.alipaşa) ve İzmit-Alikahya Fatih (tapuda Durhasan) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.11.2022 tarihli raporu.
 5. Ruhsatlı yapılardaki ölçümlerle ilgili İmar Komisyonu’nun 23.11.2022 tarihli raporu.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 180/Park parselinde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 25.11. 2022 tarihli raporu.
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.12.2022 tarihli raporu.
 8. Körfez Mahallesi 5182 ada 4 nolu 1.500,00 m2 yüzölçümlü ve 7195 ada 1 parsel 3.095,40 m2 yüzölçümlü iki adet parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.12.2022 tarihli raporu.
 9. Maktu Mesai ücreti ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 28.11.2022 tarih ve 2739 sayılı yazısı.
 10. Kabaoğlu mahallesi 0/1586 ada-parsel üzerinde Tüysüzler Pazarı kurulması ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 2773 sayılı yazısı.
 11. 2023 yılı Geçici İşçi Vizesi verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.11.2022 tarih ve 3474 sayılı yazısı.
 12. Alikahya Atatürk Mahallesi Buhara Caddesi 760/7 Park Parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 15.11.2022 tarih ve 3113 sayılı yazısı.
 13. Gündoğdu Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak 790/8 Park Parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 15.11.2022 tarih ve 3114 sayılı yazısı.
 14. Orhan Mahallesi Devran Caddesinde bulunan Emin KAPTAN Parkının ismini Raif – Cemile GÜL olarak değiştirilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28.11.2022 tarih ve 3211 sayılı yazısı.
 15. Kabaoğlu mahallesi Kampus sokak 346 ada park parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi ile ilgili 01.12.2022 tarih ve 3277 sayılı yazısı.
 16. İzmit-Tepecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.11.2022 tarih ve 3529 sayılı yazısı.
 17. Temlik ve Teminat verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 4639 sayılı yazısı.
 18. İş makinesi ve Hizmet aracı satın alınması ve kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 4643 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK