07.06.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

3 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 07.06.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM    

 1. Yoklama
 2. 05.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Mehmetalipaşa mahallesi, 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu.
 4. Kuruçeşme Fatih Mahallesi, tapuda Hatipköy mahallesi, 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu.
 5. Çiftlik Hayvanlarına Probiotik dağıtımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun ortak 01.06.2022 tarihli raporu.
 6. Yeni yapılan 3 adet parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.05.2022 tarihli raporu.
 7. Tarıma elverişli araziler ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu.
 8. Cemevleri ibadethane statüsü ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu.
 9. Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak 31.05.2022 tarihli raporu.
 10. İzmit İlçesi, Sapakpınar Mahallesi, G24a.19d.1c-4b Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejantı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.05.2022 tarihli raporu.
 11. İzmit-Gündoğdu Mahallesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.05.2022 tarihli raporu.
 12. İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi G23b.23d.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilişkin kurum görüşünün oluşturulması ile ilgili İmar Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu.
 13. Vefat eden Belediye meclis üyemiz Ersin ALPASLAN’ın yerine, eksilen Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 148 sayılı yazısı.
 14. Belediye hizmetlerinde kullanılan kiralık araçların taşıma ve servis işinde kullanılması teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 920 sayılı yazısı.
 15. İzmit-Süleymaniye Mahallesi, G24a.19b.3c ve G24a.19c.2b Uygulama İmar Planı paftaları, “Karayolu Kamulaştırma Kuşağı”nın imar planı üzerinden kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 1761 sayılı yazısı.
 16. Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akpınar Mahallesi, G23b.23a.2b Uygulama İmar Planı Paftası, 353 ada 1 nolu parsel üzerinde Çınarevler konut projesi kapsamında yer alan konutların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 353 ada 2/park nolu parselin “Refüj Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 1762 sayılı yazısı.
 17. Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı ile işbirliği Protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 739 sayılı yazısı.
 18. Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’a yapılacak ziyaret için görevlendirme yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 740 sayılı yazısı.
 19. 2022 Yılı “Geçiş Hakkı Ücreti” ile “Saha Dolabı Yeri Kiralama Ücreti” Bedellerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 2660 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK