10.05.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

6 Mayıs 2022
Metni Sesli Dinle

 İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 10.05.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M    

 1. Yoklama
 2. 12.04.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.04.2022 tarihli raporu.
 4. İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılması amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu.
 5. Kapanca sokakta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu.
 6. Kadıköy Mahallesi, 5156 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu.
 7. Tarıma elverişli araziler ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 04.2022 tarihli raporu.
 8. Sanayi mahallesinin isim değişikliği ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu.
 9. İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar paftası, 3482 ada 5 ve 6 parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 28.04.2022 tarihli raporu.
 10. Çağırgan, Süverler ve Kulmahmut mahallelerini kapsayan sınır değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu.
 11. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Belediye Başkanı’na, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanacak işbirliği protokollerini imzalama yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 21.04.2022 tarih ve 103 sayılı yazısı.
 12. I Sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.04.2022 tarih ve 1208 sayılı yazısı.
 13. Mehmetalipaşa mahallesi, 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 104.2022 tarih ve 2210 sayılı yazısı.
 14. Otobüs alımı teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 21.04.2022 tarih ve 697 sayılı yazısı.
 15. Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarih ve 432 sayılı yazısı.
 16. İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.04.2022 tarih ve 1549 sayılı yazısı.
 17. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 06.05.2022 tarih ve 614 sayılı yazısı.
 18. Yeni yapılan 3 adet parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 18.04.2022 tarih ve 948 sayılı yazısı.
 19. Çiftlik Hayvanlarına Probiotik dağıtımı teklifi ile ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 587 sayılı yazısı.
 20. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kurulması teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 610 sayılı yazısı.
 21. İzmit İlçesi, Sapakpınar Mahallesi, G24a.19d.1c-4b Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejantı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 1467 sayılı yazısı.
 22. İzmit-Gündoğdu Mahallesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 1469 sayılı yazısı.
 23. İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi G23b.23d.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilişkin kurum görüşünün oluşturulması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2022 tarih ve 1492 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK

………………..