12.04.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

8 Nisan 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 12.04.2022 Salı günü saat 15.00’da 2. Birleşiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM    

  1. Yoklama
  2. 04.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
  3. Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarihli yazısı.
  4. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarih ve 969 sayılı yazısı.
  5. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (a) bendinde yer alan hüküm gereği,  Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 89 sayılı yazısı.
  6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, ihtisas komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 90 sayılı yazısı.
  7. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu 2021 yılına ait Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu.
  8. 01 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan, 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 15.03.2022 tarih ve 69 sayılı yazısı.
  9. Belediyeye ait tarıma elverişli arazilerin tespiti ve kiralanması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Mehmet İlker KAZAN tarafından 05.04.2022 tarihinde verilen yazılı soru önergesi.

GELEN EVRAK