05.07.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

1 Temmuz 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.07.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM    

 1. Yoklama
 2. 06.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Mehmetalipaşa mahallesi, 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu.
 4. Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı ile işbirliği Protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu.
 5. Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’a yapılacak ziyaret için görevlendirme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu.
 6. 2022 Yılı “Geçiş Hakkı Ücreti” ile “Saha Dolabı Yeri Kiralama Ücreti” Bedellerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 21.06.2022 tarihli raporu.
 7. Tarıma elverişli araziler ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 27.06.2022 tarihli raporu.
 8. İzmit-Süleymaniye Mahallesi, G24a.19b.3c ve G24a.19c.2b Uygulama İmar Planı paftaları, “Karayolu Kamulaştırma Kuşağı”nın imar planı üzerinden kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.06.2022 tarihli raporu.
 9. Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akpınar Mahallesi, G23b.23a.2b Uygulama İmar Planı Paftası, 353 ada 1 nolu parsel üzerinde Çınarevler konut projesi kapsamında yer alan konutların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 353 ada 2/park nolu parselin “Refüj Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.06.2022 tarihli raporu.
 10. İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi G23b.23d.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilişkin kurum görüşünün oluşturulması ile ilgili İmar Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu.
 11. İzmit-Karaabdülbaki Mahallesi, G42a.23b.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftaları, 123 ada 145 nolu parselde yer alan onaylı Mevzi İmar Planlarına ilişkin yapı yaklaşma mesafesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarihli ve 2128 sayılı yazısı.
 12. Mahalle Mutfakları tarife cetveli ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarihli ve 975 sayılı yazısı.
 13. Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 14.06.2022 tarih ve 894 sayılı yazısı.
 14. Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu.
 15. Cemevleri ibadethane statüsü ile ilgili 07.06.2022 tarih ve 55 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkındaki 10.06.2022 tarihli Başkanlık Makamı teklifi.

GELEN EVRAK