METRUK YAPI YIKIM İLANI

23 Mart 2022
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (1)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (2)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (4)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (5)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (6)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (7)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (8)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (9)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (10)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (11)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (13)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (14)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO (15)
TURGUT MAH. KADIBAYIRI SOKAK NO.60
Metni Sesli Dinle

İzmit Turgut Mahallesi Kadıbayırı Sokak No:60 (4319 ada 9 parsel ) adresinde bulunan İsmail Bostan ve Hiss. ait yapı için 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu veya gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, belediye ve valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye ve valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir’ hükmü gereğince tebligat varakasının 30 gün süre ile belediyemiz internet sayfasında yayınlanması ile ilgili gereğinin yapılıp tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.

YAPI SAHİBİNİN             İLAN SURESİ AÇIKLAMA
T.C KİMLİK NO

VERGİ NO

ADI SOYADI ADA PARSEL MAHALLE CADDE/SOKAK KAPI NO BAŞLANGIÇ BİTİŞ  
61*********04 KAMİL ŞAHİN 4319 9 TURGUT KADIBAYIRI 60 24.03.2022 24.04.2022 YIKIM KARARI
59*********70 İSMAİL BOSTAN 4319 9 TURGUT KADIBAYIRI 60 24.03.2022 24.04.2022 YIKIM KARARI