İZMİT BELEDİYESİ, TÜYSÜZLER PAZARI’NDA 45 TEZGAHIN TAHSİSİNİ YAPACAK

13 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediyesi, Pazar günleri kurulacak olan Tüysüzler Pazarında satış yapmak isteyen pazarcılar için 45 tezgâh tahsisi yapacak. Tezgah tahsisleri müracaat sahipleri huzurunda kura ile belediye encümenince belirlenecek

İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak’ta her hafta Pazar günü kurulacak olan Tüysüzler Pazarı’nda 45 adet Pazar yeri tahsis etmek üzere müracaatları 16 Mart Perşembe günü itibariyle almaya başlıyor. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği tahsis işlemi kura ile belirlenecek olup, başvuran sayısının tahsis edilecek Pazar yerinden fazla olması durumunda başvuru özel şartlarını taşıyan kişilere öncelik verilecek. Vatandaşlar başvurularını 24 Mart tarihine kadar İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapabilecek.

Başvuru Şartları

Başvuru Genel Şartları

 • Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak
 • Sebze – meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek
 • İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.(Faaliyet Belgeleri güncel olacaktır
 • Vergi mükellefi olmak
 • 12.01.2023 tarih ve 34 sayılı Encümen kararı doğrultusunda 01.01.2022 tarihi ve öncesine ait Oda Faaliyet Belgesi bulunmak (Üreticiler hariç)
 • İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak (Sadece üreticiler için geçerli olup üyelik süre şartı aranmaz. Güncel faaliyet belgesi yeterlidir.

Başvuru Özel Şartları

 • Tahsis işleminde, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara öncelik verilir
 • Tahsis işleminde 12.01.2023 tarih ve 34 sayılı Encümen kararı doğrultusunda İzmit İlçesi sınırlarında ikamet edenlere öncelik verilir. (Üreticilerde Kocaeli sınırlarında ikamet edenlere öncelik verilecektir)
 • Başvuruda bulunacak üretici ve pazarcılar 29.12.2022 tarih ve 982 nolu Encümen kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Yerleşim Planları doğrultusunda kendi faaliyet alanlarında boş bulunan tahsis yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze ve meyve ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze ve meyve ticareti ile iştigal edenler, Bu hususlar Belediye kayıtlarından ve Oda kayıtlarından teyit edilir)
 • Tahsis hakkı kazanan üretici ve pazarcılar, İzmit Belediye Meclisinin 10.02.2023 tarih ve 14 sayılı kararında belirtilen Pazar yerleri ile ilgili alınacak tahsis ücretlerini kendilerine bildirimde bulunulan tarihlerde peşinen ödemeleri halinde Belediye Encümenince tahsis işlemi gerçekleşecektir.

Üretici ve Pazarcılardan İstenilecek Belgeler

 • T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik
 • Oda Faaliyet Belgesi
 • Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge
 • İkametgâh İlmühaberi
 • Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğinin EK-1’de bulunan dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak)