DEVRİM BAL’DAN AKP’LİLERE: KİLİSELERİ TANIYORSUNUZ DA CEMEVLERİ’Nİ NEDEN İBADETHANE SAYMIYORSUNUZ?

7 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediyesi CHP’li meclis üyesi Devrim Bal, Cemevlerinin ibadethane statüsü ile ilgili raporun AKP’lilerin karşı çıkmasıyla ilgili müdürlüğe iadesi üzerine kamuoyunu bilgilendirdi. Bal, “AKP’liler ne hikmetse kabul etmedi. Cemevleri diğer ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum bırakılıyor” dedi

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 8. Gündem maddesinde Cemevlerinin ibadethane statüsü ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu görüşüldü. Raporda Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hakları eşit olarak almalarına yönelik ibadethane olarak kabul edilmesi teklifi ilgili müdürlüğe iade edilmesi kararı çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP’li Meclis üyesi Devrim Bal, “Gündemimizin 8. Maddesi kısaca cemevlerinin ibadethane olarak değerlendirilmesi teklifi ile ilgili görüşmelerdi. Bu konu sosyal hizmetler komisyonumuzca değerlendirildi.

Kamuyounun Bilgisine Sunmak İstiyorum

3 Ak Partili 2 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin olduğu komisyonumuzca 5 toplantı gerçekleştirildi. Aslında bakacak olursak 5 toplantının 4’ü olumlu havada geçti ancak ne yazık ki son toplantıda Ak Partili meclis üyelerimizin cemevlerinin ibadethane sayılması konusundaki teklifi müdürlüğe iade etmesi talebinden dolayı bizler muhalif oy kullandık. Muhalefet şerhimizi de kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum.

AİHM Kararları Üye Devletler İçin Bağlayıcıdır

Muhalefet şerhini okuyan CHP’li meclis üyesi Devrim Bal şu ifadelere yer verdi: Cemevleri yüzyıllardır Alevi vatandaşların ibadethane mekânlarıdır. Buna rağmen Cemevleri resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmaktadır. Bu da Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Avrupa Konseyi’ne üye 47 devlet bulunmaktadır. Türkiye, 13 Nisan 1950 tarihinde Avrupa Konseyi’ne üye olmuştur. Dolayısıyla AİHM kararları üye devletler için bağlayıcıdır.

Kamusal Hizmetlerden Mahrum

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cemevlerinin diğer ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmalarını “dini ayrımcılık” olarak tanımlamış, Alevi inancını inkârın “laik devleti koruma” teziyle gerekçelendirilemeyeceğini, Türkiye’de din ve inançlarla ilgili hukuksal yapının “nötr” kriterlere dayanmadığını ve bu durumun bazı inanç gruplarının ayrımcılığa maruz kalmasına neden olduğunu belirtmiştir. Türkiye’de devletin din ve inançlara yaklaşımını “hedefle orantısız” olarak tanımlayan AİHM, Alevilere yönelik uygulamanın “akla uygun ve objektif temele dayanmadığına” ve bu nedenle Alevilere “dinsel ayrımcılık” yapıldığına hükmetmiştir.

Bakış Açısını Ve Kararlılığını Gösteren İfadeler

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarında da atıf yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı tarafından düzenlenen Alevi Çalıştayları Nihai Raporu’nda konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakış açısını ve kararlılığını gösteren ifadeler yer almıştır. Bu ifadelerden bazıları:  Çalıştaylarda; ‘’Cemevlerine bir statü verilmesinin gerekliliğinde hiç bir sorun yaşanmamıştır. Ancak bu statünün boyutları ve nasıl uygulanacağı konusunda ilgili birimlerin teknik çalışmalar yapmasına ihtiyaç duyulmuştur”  “Kısaca çalıştaylarda Cemevlerinin bir statüye kavuşturulması konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmamıştır”

Bağlayıcı Kararlar Almaya Başlamıştır

Yine yakın zamanda Adalet Bakanlığının Cemevlerinin yasal statüsü konusu gündeme alınmış bu yönde Türkiye’de birçok Cemevine ziyaret yapılarak saha çalışmaları yapılmıştır. AİHM kararı mahkemelerin hiyerarşik yapısının gereği olarak iç hukuka yansımış ve AİHM kararına dayanarak Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri de, kurum ve kişilerce açılan davalar neticesinde Cemevlerinin lehine bağlayıcı kararlar almaya başlamıştır.

Yeni Bir Yol Haritası

Bu durum hükümetlerin hukuk devleti olmanın gereği olan bazı adımları atmaya sevk etmiştir. 23 Ekim 2019’da, bu sürecin yeniden başlatılmasına yönelik Avrupa Bakanlar Komitesi’ne bir yol haritası sunmuştur. Komite 1 Haziran 2020’de, Türkiye Cumhuriyeti devletinin düzenlediği Alevi çalıştayları ile Cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması üzerinde fikir birliğine varılmış konularda yapılacak yasal ve idari düzenlemeleri gösteren ve kesin bir takvime bağlayan yeni bir yol haritası sunulmasını beklemektedir.

Birçok Belediye İbadethane Statüsüne Aldı

İlgili AİHM kararlarına ve iç hukukta Cemevleri lehine alınmış kararlara atıf yapılarak birçok il ve ilçe belediyeleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesi a bendindeki yetki ve imtiyazlar başlığındaki ‘belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak’ hükmü gerekçesi ile ilçemiz vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan ilçe sınırları dâhilinde Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi yönünde kararlar almıştır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunuyoruz

Yerel yönetimlerin de bu doğrultuda adım atması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumları arasındaki tutarlılığa katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik, ibadethane olarak kabul edilmesi teklifinin “ilgili müdürlüğe iade edilmesi kararını “ doğru bulmuyor, Cemevlerinin ibadethane statüsünün kabul edilmesi yönünde oy kullanarak kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.