İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN İKİ ARSA İHALEYE ÇIKIYOR

9 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından, İzmit Sanayi Mahallesi’nde satışa çıkarılacak olan iki arsanın ihalesi 30 Mart Perşembe günü saat 11.30’da kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından, İzmit Sanayi Mahallesi’nde iki taşınmaz satışa çıkarılıyor. Merkezi iş alanına uygun iki arsa için 30 Mart Perşembe günü saat 11.30’da kapalı teklif usulü ile ihale gerçekleşecek. İzmit Belediye Binası 9.katta gerçekleşecek olan arsa ihaleleri için muhammen bedeller 9.375,000,00 TL ve 39.466,350,00 TL olarak belirlendi.

29 Mart Tarihine Kadar Evraklar Teslim Edilmeli

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 29 Mart Çarşamba günü saat 16.00’a kadar evraklarını İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmekte. İhale ilanına ulaşmak isteyenler www.izmit.bel.tr sitesini ziyaret edebilir.

İhaleye Katılabilmek İçin İstenilen Belgeler

GERÇEK KİŞİLERİN

 • Geçici teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
 • Şartname bedeli makbuzu
 • İkametgah belgesi
 • C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir)
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Teklif mektubu
 • Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERİN

 • Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Noter tasdikli)
 • Vergi kimlik numarası
 • Kanuni adreslerini belirten adres beyanı
 • Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2023 yılına ait)
 • Geçici teminat makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları)
 • Şartname bedeli makbuzu
 • Teklif mektubu
 • Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi