O TOPLANTIDAN İLK SONUÇ ÇIKTI

1 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

“Kocaeli Bilim Kurulu Kurulmalı!”

Başkan Hürriyet’in deprem somut adım toplantısından ilk sonuç; “Kocaeli Bilim Kurulu”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine(TMMOB) bağlı meslek odalarının başkanları, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri ile önceki günlerde bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, muhtemel bir deprem sürecinin öncesi ve sonrasında nelerin yapılabileceğiyle ilgili Kocaeli’de ilk somut adımı atmıştı. O toplantıdan çıkan ilk sonuç Kocaeli Bilim Kurulu’nun kurulması oldu.

İlk Madde, En Önemli Madde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bölgede beklenen depremle ilgili olarak hiç zaman kaybetmeden TMMOB’ye bağlı meslek odaları, KOÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ile Mimarlık bölüm başkanları ve akademisyenleriyle bir araya gelmişti. Toplantının ardından yavaş yavaş şekillenen sonuç bildirgesinin ilk önemli maddesi belirlendi.

Farklı Disiplinler, Ortak Amaç; Bilim Kurulu

Söz konusu sonuç bildirgesinde “Kocaeli genelinde ve İzmit ilçesinde depremin etkilerini en aza indirgemek, deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin ortaya konulup somut adımların atılmasına yön verecek kararların alınması amacı ile farklı disiplinlerin bir araya gelerek Bilim Kurulu oluşturulması gerekliliği tüm katılımcıların ortak kanaati olarak ortaya konulmuştur” denilirken, “Bu kapsamda alt çalışma grupları da oluşturularak uzmanlık alanlarına göre faaliyete geçmeleri sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.