TANIŞ’TAN MİLLİ İRADE MEYDANI ELEŞTİRİSİ

10 Mart 2022
Engin Tasdemir
Metni Sesli Dinle

“Hadi İzmit Belediyesini Yok Saydınız, Bari Halka Sorsaydınız”

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Tanış, Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme gelen Milli İrade Meydanı’nda yapılacak olan imar değişikliği maddesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Bu projede çok büyük eksikler var, hata yapıyorsunuz” dedi

İzmit Belediyesinin uzun süredir üzerinde çalıştığı teleferik projesi hesaba katılmadan ve projenin yapılacağı ilçe belediyesi olmasına karşın İzmit Belediyesi ile iletişime geçilmeden hazırlanan Milli İrade Meydanı Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme alınan imar değişikliği ile birlikte yeniden gündeme geldi. İmar değişikliğine şerh koyan CHP’li meclis üyelerinden Orhan Tanış, itiraz dilekçesini de kamuoyuyla paylaşarak projenin birçok yönden eksik olduğunu nedenleriyle birlikte bir kez daha dile getirdi.

Eksiklikleri Tek Tek Sıraladı

İzmit Belediyesinin teleferik projesinin ayağının hesaba katılmamasından otopark sorununa kadar birçok konuda eksiklikleri dile getiren Orhan Tanış açıklamasında; “İzmit İlçesi Körfez Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve eski Perşembe Pazarı Alanı diye bilinen 5017 ada 4 numaralı parselin Milli İrade Meydanı yapılması projesi çerçevesinde hemen yanındaki tescil harici park alanı, Mili İrade Meydanı alanına ilave edilmiş ve 11.11.2021 tarihli 539 sayılı kararla meclisimizden geçmişti.

Tanış, “Teleferik Canlılık ve İşlevsellik Kazandırır”

Bu meclis kararına İzmit Belediyesi tarafından itiraz dilekçesi verilerek dilekçede; meydanın kente katacağı anlam, nitelik ve içeriğinin iyi kurgulanması gerektiği, tarihi bir dokuyu barındırıyor ve tarihi doku ile bütünleşip olması gerekliliği, kentin karakterini canlandıracak ve kentin kimlik kazandıracak açık alan olması konusunda yetersiz olması, çevresinde olan yapılar ile entegrasyonunun yetersiz olması, İzmit Belediyesinin Bağçeşme Mezarlığı ile Milli İrade Meydanı arasında yapmayı düşündüğü teleferik projesinin Milli İrade Meydanı projesi ile bütünlüğünün sağlanmasının alana canlılık ve işlevsellik kazandıracağı, yoğun kullanıma maruz kalacak bölgede otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla yer altı otoparkının planlanması gerektiği, buna yönelik uygulama imar planı notlarına artı ve sıfır kotunun altı otopark alanı düzenlenebilir plan notunun eklenmesi talep edilmektedir.

“Ortak Akılla Karar Verilmesi Gerekirdi”

Kent merkezlerinin bugün ve geleceğine tarihi bir nitelik kazandıracak bu tür simgesel projelerin mutlaka kent dinamikleriyle tartışılıp, kent kamuoyunun görüş ve hassasiyetleri de dikkate alınarak en doğru projenin ortaya konduğundan şüphe edilmeyecek şekilde ortak akılla karar verilmesi gerekmektedir. Öncelikle basına yansıyan proje sunumunda gördüğümüz kadarıyla uygulanacak projenin bir meydan projesi kullanımına çok uygun olmadığı açık alan üzerinde yetersiz olduğu görülmektedir.

“Otopark Kapasitesi Yetersiz”

İzmit Belediyesinin yapmayı planladığı teleferik projesinin başlangıç istasyonu Mili İrade Meydanı ile entegre bir şekilde planlanması alanın daha aktif kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Yine projenin uygulanacağı bölgede azami derecede otopark ihtiyacının var olması, projede önerilen otopark alanının Perşembe Pazarı kullanımdayken var olan otopark kapasitesine kıyasla yetersiz olacağı bu nedenle Milli İrade Meydanı’nın bulunduğu alan sıfır kotun altında yer altı otoparkının yapılması halinde bu bölgede kamulaştırma maliyeti olmadan 1200-1500’lük araçlık otoparka sahip olunabileceği görülmektedir.

“Bizce Büyük Hata Yapılıyor”

Bu alanın altından geçen altyapının detaylı irdelenerek mutlaka uygun çözüm bulanacağı alanın altına bu otoparkın yapılmasının mümkün olduğunu düşünmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda otopark ihtiyacına yönelik eğitim tesis alanlarının altına dahi otopark yapılmasına müsaade eden yönetmelik değişikliği yapılmışken burada bu meydanın altının otopark olarak değerlendirilmemesi bizce hata oluyor. Burada açık bir alan projesinin uygulanacağı bu meydanın altının otopark alanı olarak değerlendirilmesi hem kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına hem de bölgenin otopark ihtiyacının giderilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Taşdemir, “Bizi Dinlemediniz”

Bu açıdan değerlendirildiğinde İzmit Belediyesinin vermiş olduğu itiraz dilekçesinde önerilerin yerinde olduğu ve bu nedenle bu itirazların reddini uygun bulmuyor ve gündem maddesine ret oyu veriyoruz” ifadelerine yer verdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ise, “Büyükşehir’in bu projesi oluşturulurken yetkili arkadaşlar bizim teleferik projemizle ilgili gerçekleştirmek istediğimiz çalışma konusunda bir kez olsun bizi dinlediler mi? Daha önce mecliste dile getirdik. Teknik arkadaşlar bizi dinlemiş olsalardı eğer bahsedilen alanın daralmasına sebebiyet vermeyeceğimizi göreceklerdi” dedi.