İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 15.06.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ (MADDE 4-)  KARAR 60- Belediye hizmetlerinde kullanılan kiralık araçların taşıma ve servis işinde kullanılması teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 920 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Konu ile ilgili meclisten karar...

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 07.06.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ (MADDE 4-)  KARAR 52- Kuruçeşme Fatih Mahallesi, tapuda Hatipköy mahallesi, 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun...

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 17.05.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ (MADDE 3-) KARAR 51- İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; 2021 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin uygun görüldüğü...

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 10.05.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ (MADDE 3-) KARAR 40- Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi. (MADDE 4-)  KARAR 41-...

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 12.04.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1. Ve 2. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETİ (MADDE 5-) KARAR 37– 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (a) bendinde yer alan hüküm gereği,  Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 89 sayılı yazısı okunarak yapılan...

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 05.04.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ (MADDE 3-) KARAR 26– Kabaoğlu Mahallesi 185 /park alanının oturma alanı olarak düzenlenmekte olup, ilgili alana isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Raporun komisyondan geldiği...

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 01.03.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ (MADDE 14-) KARAR 25– 1 Mart Üsküdar Vapur Faciası Anıtının yapılması için Başkana yetki verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.03.2022 tarih ve 227 sayılı yazısı gündeme alınarak ve okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; İzlider...

İzmit Belediye Meclisinin 2020 dönemi 1. birleşiminin 1 . Oturumu 03.11.2020 Salı saat 15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait KARAR ÖZETLERİ   KARAR 58- (Madde 10-) İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.4a-4b uygulama imar planı paftaları, Salim Dervişoğlu Caddesi güneyi ile Kahya Kadın Caddesinin doğusunda yaklaşık 3 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile...