03.03.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

3 Mart 20200
Metni Sesli Dinle

 

                                    İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                          

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.03.2020 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                   

                  G Ü N D E  M    

 1. Yoklama
 1. 04.02.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.
 1. I sayılı Kadro İhdası Cetveli (Veteriner İşleri Müdürlüğü) teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2020 tarih ve 376 sayılı yazısı.
 1. I sayılı Kadro İhdas Cetveli Basın ve Yayın Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü (dondurulan)  kadrosu teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.02.2020 tarihli yazısı.
 1.  Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.02.2020 tarihve 249 sayılı yazısı.
 1.  Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünün 28.02.2020 tarih ve 1403 sayılı  yazısı.
 1. Turgut mahallesi 308 ada, 84,85,86 nolu parsellerin Trampası ilgili Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.02.2020 tarihli raporu.
 1. I sayılı Kadro İhdas Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2020 tarihli raporu.
 1. Cedit Kentsel Dönüşüm – Halk Süt için kredi kullanılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2020 tarihli raporu.
 1. İzmit Kabaoğlu mahallesi G23b.19d.3c uygulama imar planı paftasındaki tescilli su kemerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar  Komisyounun 12.02.2020 tarihli raporu.
 1. İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” kapsamında hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notlarına” yapılan itirazlarla ile ilgili  İmar  Komisyounun .26.02.2020 tarihli raporu.
 1. Çiftçilerimiz ve üreticilerimizin sorunlarının tespiti ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 27.02.2020 tarihli raporu.

 

 

             GELEN EVRAK

            ——————————-

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz