04.01.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

4 Ocak 20220
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.01.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

Çetin SARICA

İzmit Belediye Başkan Vekili

GÜNDEM    

 1. Yoklama
 1. 07.12.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.
 1. 2022 Yılı Geçici işçi vizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.12.2021 tarihli raporu.
 1. Zabıta personellerinin fazla çalışma ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.12.2021 tarihli raporu.
 1. 2021 yılına ait yılsonu aktarmaları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.12.2021 tarihli raporu.
 1. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne ait Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.12.2021 tarihli raporu.
 1. Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 16.12.2021 tarihli raporu.
 1. Küçükbaş hayvan desteği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyon’larının 29.12.2021 tarihli raporu.
 1. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.12.2021 tarihli raporu.
 2. İzmit-Çayırköy Mahallesi, “İ-1 Çayırköy Gelişme Konut Alanı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.12.2021 tarihli raporu.
 1. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2020/804 esas sayılı dosyası üzerinden açılan dava sonucunda alınan “İmar Planı Değişikliğinin İptali” kararı doğrultusunda Plan Notları Açıklama Raporu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.12.2021 tarihli raporu.
 1. Sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.12.2021 tarih ve 4236 sayılı yazısı.
 1. II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.12.2021 tarih ve 4260 sayılı yazısı.
 1. Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.12.2021 tarih ve 4261 sayılı yazısı.
 2. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarih ve 1735 sayılı yazısı.
 1. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Tarife Cetveli hakkındaki yazısı.
 1. 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarih ve 381 sayılı yazısı.
 1. 5393 sayılı kanunun 25. maddesine istinaden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21.12.2021 tarih ve 382 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz