04.02.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

4 Şubat 20200
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

                                             

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 04.02.2020 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                         

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                    

G Ü N D E M

 

 1. Yoklama
 2. 14.01.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Turgut Mahallesi 308 ada, 84, 85, 86 no’lu parsellerin Trampası ilgili Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.01.2020 tarih ve 377 sayılı yazısı.
 4. I sayılı Kadro İhdas Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli yazısı.
 5. İller Bankası Kredi İşlemleri İçin Başkana yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli yazısı.
 6. İzmit Kabaoğlu Mahallesi G23b.19d.3c uygulama imar planı paftasındaki tescilli su kemerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2020 tarihli yazısı.
 7. İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d nazım imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” kapsamında hazırlanan “1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Lejandı ve Plan Notlarına” yapılan itirazlarla ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.01.2020 tarihli yazısı.
 8. Cedit Kentsel Dönüşüm – Halk Süt için kredi kullanılması ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2020 tarih ve 461 sayılı yazısı.
 9. İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftasındaki İmar Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.01.2020 tarihli raporu.
 10. İzmit İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin “8.6.Kentsel Çalışma Alanı (KÇA)” başlıklı maddesine ilişkin değişiklik talebini içeren plan notu değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 31.10.2020 tarihli raporu.
 11. Depremden sonra oluşan hasarlı binaların rehabilitasyonu ile ilgili İmar komisyonunun 31.01.2020 tarihli raporu.
 12. Denetim komisyonunda çalışan üyelere ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.01.2020 tarihli raporu.
 13. Veliahmet mahallesinde bulunan Belediyemize ait binanın,  tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.01.2020 tarihli raporu.
 14. Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 2020 yılı tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.01.2020 tarihli raporu.
 15. II sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile ilgili Plan Bütçe komisyonunun 22.01.2020 tarihli raporu.
 16. Davadan Feragat konusu ile ilgili Plan Bütçe komisyonunun 22.01.2020 tarihli raporu.
 17. Kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 31.01.2020 tarihli raporu.
 18. Çiftçilerimiz ve üreticilerimizin sorunlarının tespiti ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 29.01.2020 tarihli raporu.
 19. Gündoğdu Mahallesinde yapılan yeni parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 28.01.2020 tarihli raporu.

 

 

            GELEN EVRAK

            ——————————-

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz