05.02.2019 Tarihli Meclis Gündemi

5 Şubat 20190
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                     

                                        

                                           

 

                                            İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.02.2019 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                          

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                            

                                                                                

            G Ü N D E  M    

 1.  Yoklama

 

 1. 08.01.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. Belediyemizde bulunan memur kadrolarından “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.01.2019 tarih ve 166 sayılı yazısı.

 

 1. Yenidoğan mahallesi 4348 ada 1 ve 2 nolu parsellerde trampa yapılması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 21.01.2019 tarih ve 476 sayılı yazısı.

 

 1. Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro kanununun 22. maddesi “a” bendinin uygulamasına ilişkin bilirkişi seçimi yapılması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 28.01.2019 tarihli yazısı.

 

 1. 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Görme Engelliler Dayanışma Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.01.2019 tarihli yazısı.

 

 1. 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.01.2019 tarihli raporu.

 

 1. Belediyemizde bulunan memur kadrolarından I sayılı Kadro İhdas Cetveli ile III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.01.2019 tarihli raporu.

 

 1. Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfı, Sağlık Hizmetleri sınıfı, Avukatlık Hizmetleri sınıfı ve Genel İdare Hizmetler sınıfında münhal bulunan kadrolarda sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.01.2019 tarihli raporu.
 2. Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Alikahya Fatih Mahallesi Okyanus Caddesi, tapuda M.Alipaşa Mahallesi 765 ada 230 parsel batısındaki 250,00 m2 yapının, işyeri olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.01.2019 tarihli raporu.
 3. Kozluk Mahallesi, 190 ada, 2 nolu  40 ve 41 nolu parsellerin kamulaştırılmasının tamamlanmasından sonra kullanımı konusunda 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaeli Sanayi Odası ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 75/c maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 23.01.2019 tarihli raporu.

 

 1. Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Almina Cad, 2042/Park, Tüysüzler Mahallesi, Kaşgarlı Mahmut Sokak Ağacalar Sokak 141/1 kuzeyi Park Alanlarında yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 25.01.2019 tarihli raporu.

 

 1. Müdür Ünvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.01.2019 tarihli bilgi sunumu.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

GELEN EVRAK

—————————-

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz