05.03.2019 Tarihli Meclis Gündemi

5 Mart 20190
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.03.2019 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                         

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                            

                                                                               

            G Ü N D E  M    

  1.  Yoklama

 

  1. 05.02.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

  1. Belediyemizde bulunan memur kadrolarından ismi bulunan boş kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli nin görüşülmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün 25.02.2019 tarihli yazısı.

 

  1. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Tapuda Kabaoğlu İdari Tüysüzler mahalle konağının ikinci katında derslik olarak ayrılan iki adet odanın İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’ne, Sağlık Evi olarak kullanılan kısmın Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne olan tahsislerinin iptal edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.02.2019 tarih ve 1157 sayılı yazısı.

 

  1. Belediyemizde bulunan memur kadrolarından ismi bulunan kadro unvanlarının değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.02.2019 tarihli raporu.

 

  1. Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3402 sayılı Kadastro kanununun 22. maddesi “a” bendinin uygulamasına ilişkin bilirkişi seçimi yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.02.2019 tarihli raporu.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

GELEN EVRAK

—————————-

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz