05.04.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

1 Nisan 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.04.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama
 2. 03.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Kabaoğlu Mahallesi 185 /park alanının oturma alanı olarak düzenlenmekte olup, ilgili alana isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.03.2022 tarihli raporu.
 4. Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak 186 ada üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.03.2022 tarihli raporu.
 5. Sanayi mahallesinin isim değişikliği ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 29.03.2022 tarihli raporu.
 6. Kırsal mahalle statüsü ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu ve İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu.
 7. İzmit Körfezi Sulak Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.03.2022 tarihli raporu.
 8. Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı” teklifine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu.
 9. “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.03.2022 tarihli raporu.
 10. Kredi kullanılması ve gerektiğinde teminat mektubu alınması hususlarında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2022 tarihli raporu.
 11. 2022 Mali Yılı Ek Bütçe talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.03.2022 tarihli raporu.
 12. Sekalılar Dernekleri ile ortak proje hazırlanması ve işbirliği protokolü yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2022 tarihli raporu.
 13. Çavuşoğlu Mahallesi 1087 no’lu 2578,00 m2’lik parselin satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.02.2022 tarihli raporu.
 14. Kapanca sokakta bulunan basın müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.01.2022 tarihli raporu.
 15. İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar paftası, 3482 ada 5 ve 6 parsellerde sur duvarının devamı niteliğinde kültür varlığı olarak tescillenen kule kalıntısı ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.03.2022 tarih ve 1012 sayılı yazısı.
 16. İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılması amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.03.2022 tarih ve 445 sayılı yazısı okundu.
 17. Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile yurtdışı gençlik değişim projelerine öğrenci gönderilmesi kapsamında Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 87 sayılı yazısı.
 18. Mahkeme kararı doğrultusunda 2 işyerine ruhsat verilmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarihli yazısı.
 19. Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarih ve 969 sayılı yazısı.
 20. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (a) bendinde yer alan hüküm gereği,  Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 89 sayılı yazısı.
 21. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, ihtisas komisyonlarının kurulması, süresi ve komisyonda görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 90 sayılı yazısı.
 22. İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu’nun hazırlamış olduğu 2021 yılına ait Denetim Raporu ile ilgili bilgi sunumu.
 23. 01 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayan, 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 15.03.2022 tarih ve 69 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK