06.10.2009 Tarihli Meclis Gündemi

6 Ekim 20090
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06.10.2009 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

Dr.Nevzat DOĞAN

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 

1- Yoklama.

2- 07.09.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- 2010 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.09.2009 tarih ve

4324 sayılı yazısı.

4- Kadro derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.09.2009 tarih ve 1084 sayılı yazısı.

5- Gündoğdu (Yeşilova ) Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokakta bulunan taşınmazın Kocaeli Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 14.09.2009 tarih ve 2604 sayılı yazısı.

6- İzmit- Serdar,Akmeşe Atatürk ile Kuruçeşme Hatipköy Mahallelerinden; Kocaeli Valiliği-Kadastro Müdürlüğünün 04.09.2009 tarih ve 3445 sayılı yazılarına istinaden, Orman Kadastro Komisyonlarında,Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 11.09.2009 tarih ve 2605 sayılı yazısı.

7- İzmit-Arızlı, 241 ada 2 nolu parsel ve 125 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2009 tarih ve 3905 sayılı yazısı.

8- İzmit-Yeşilova Mahallesi, 153 ada 5 ve 7 nolu parsellerin güneyinden geçen 7 m.lik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.09.2009 tarih ve 3906 sayılı yazısı.

9- İzmit-Gündoğdu Mahallesi 129 nolu yapı adasının yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.09.2009 tarihli raporu.

10- İzmit-Körfez Mahallesi, 3415 ada,11 ve 12 nolu parsellerin batısından geçen 15 m.lik imar yolunun batısındaki Sefa Sirmen Bulvarına bağlanmasını içeren imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 10.09.2009 tarihli raporu.

-2-

11- İzmit-Kuruçeşme Fatih Mahallesinin bir kısmı ile Kocatepe Mahallesinin bir kısmının yeni bir mahalle oluşturulmak amacıyla birleştirilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 18.09.2009 tarihli raporu.

12- İzmit-Alikahya mevkii, 162 ada 2 nolu parselde kayıtlı Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2009 tarihli raporu.

13 – Belediyemiz Kreş Biriminin 2009-2010 eğitim öğretim döneminde uygulanacak aylık aidatı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2009 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz