07.03.2023 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

3 Mart 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediyesi Mart ayı olağan Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 07.03.2023 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama
 2. 10.02.2023 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde büfe-çay bahçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu.
 4. Karaabdülbaki mahallesi 105 ada 209 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu.
 5. Kadıköy mahallesi 3662 ada 14 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu.
 6. Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ile ortak proje hazırlanması ve Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.02.2023 tarihli raporu.
 7. II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 02.03.2023 tarihli raporu.
 8. Çiftçilere gübre desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 01.03.2023 tarihli ortak raporu.
 9. Çiftçilere sebze fidesi desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 01.03.2023 tarihli ortak raporu.
 10. İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.Alipaşa) ve İzmit-Alikahya Fatih (tapuda Durhasan) Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.02.2023 tarihli raporu.
 11. Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin, mezarlık olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.g maddesine göre hibe alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.02.2023 tarih ve 3167532 sayılı yazısı.
 12. Kırsal mahalle statüsü ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.02.2023 tarih ve 3176223 sayılı yazısı.
 13. İzmit-Süleymaniye Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.03.2023 tarih ve 3177330 sayılı yazısı.
 14. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak proje hazırlanması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.03.2023 tarih ve 3177490 sayılı yazısı.

GELEN EVRAK