08.07.2008 Tarihli Meclis Gündemi

8 Temmuz 20080
Metni Sesli Dinle

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.07.2008 Salı günü saat 16.00´ da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

  Halil Vehbi YENİCE

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1- Yoklama

2- 03.06.2008 tarihli tutanak özetinin okunması

3- Cedit mahallesi tepe Geçidi (Kurtuluş Sokak) 457 ada 1 parseldeki alana yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih ve 184 sayılı yazısı.

4- Kocaeli -arızlı mevkii G23b-23a-23b Nazım İmar planı paftaları üzerinde Toki ve maliye hazinesine ait parseller üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım imar planına uygun hazırlanan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.06.2008 tarih ve 1601 sayılı yazısı.

5- Cedit Mahallesi G23b-24c-1c uygulama imar planı paftası 460 ada 41-45-49-50 nolu parsellerin bulunduğu kesimde düzenlenen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 19.06.2008 tarihli raporu.

6- 28 haziran İzmitin kurtuluşu etkinliğinin daha etkili yapılması için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 20.06.2008 tarihli raporu.

7- İzmit Belediyesi tarafından yeni yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 25.06.2008 tarihli raporu.

8- Kene ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Çevre sağlık komisyonunun 24.06.2008 tarihli raporu.

9- GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz