17.05.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

17 Mayıs 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.04.2021 tarih ve 868613 sayılı yazısına istinaden 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                               Çetin SARICA 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E  M    

 1. Yoklama
 2. 12.04.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi (a) bendinde yer alan hüküm gereği, ihtisas komisyonlarında görev alacak üyelerin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.04.2021 tarih ve 111 sayılı yazısı.
 4. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.04.2021 tarih ve 2137 sayılı yazısı.
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve 2234 sayılı yazısı.
 6. İzmit Ömerağa mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve 1533 sayılı yazısı.
 7. Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve 1534 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizde bulunan memur kadrolarında boş bulunan kadronun (Dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” nin görüşülmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.04.2021 tarih ve 1562 sayılı yazısı.
 9. Ulusal Bayram günlerinde çalışma ruhsatı almak zorunda olan işyerleriyle ilgili hazırlanmış olan tarife cetvelinin düzenlenmesi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 09.04.2021 tarih ve 451 sayılı yazısı.
 10. İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Belediyemize ait “E:1.00”, “H:3 Kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet ve Sosyal Tesisi Alanı” kullanımındaki 27 ada 502 parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonunun 28.04.2021 tarihli raporu.
 11. Belediyemiz sınırları içerisinde plan üzerinde yüksekliği yazılmayan donatı, konut, iş merkezi ve diğer kullanım alanlarına yükseklik değeri verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonunun 28.04.2021 tarihli raporu.
 12. Sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespiti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.04.2021 tarihli raporu.
 13. 5594 sayılı kanunun 2. Maddesinin 3. Fıkrası hükmü gereği belediyemiz işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesi amacıyla kredi kullanılmasına ve gerektiğinde teminat mektubunun alınmasına Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.04.2021 tarihli raporu.
 14. Devir konusu ile ilgili Plan  ve Bütçe Komisyonunun 27.04.2021 tarihli raporu.
 15. Belsa Plaza İş Merkezinde bulunan 146 adet büro ve dükkandan oluşan bağımsız bölümlerin davası ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.04.2021 tarihli raporu.
 16. Belediyemiz Müdürlüklerinin (28 adet) Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.04.2021 tarihli raporu.
 17. İzmit Belediyesi Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yönetmeliği’nin, görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.04.2021 tarihli raporu.
 18. İlçemizdeki kırsal mahallelerin kaybetmiş oldukları haklarını kazanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 26.04.2021 tarihli raporu.
 19. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2020 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.04.2021 tarih ve 1788 sayılı yazısı.

                         

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz