22.09.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

19 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Olağanüstü olarak 22.09.2022 Perşembe günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

1 -Yoklama

2- 06.09.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.

3- Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı.

4- Hizmet araçları olan taşıt ve iş makinası satın alınması ve Finansmanında kullanılmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 4993 sayılı yazısı.