27.09.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

23 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Olağanüstü olarak 27.09.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

 

                                                                                                     Fatma KAPLAN HÜRRİYET

                                                                                                           İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M     

  1. Yoklama
  2. 22.09.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
  3. Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı.
  4. Hizmet araçları olan taşıt ve iş makinası satın alınması ve Finansmanında kullanılmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 4993 sayılı yazısı.