17.05.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

13 Mayıs 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 17.05.2022 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Çetin SARICA

İzmit Belediye Başkan V.

GÜNDEM

  1. Yoklama
  2. 05.2022 tarihli tutanak özetinin okunması.
  3. İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.05.2022 tarihli raporu.