03.01.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 Ocak 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 03.01.2023 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 1- (Madde 3-) 2023 yılı Geçici İşçi Vizesi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 2- (MADDE 4-) Belediyemiz ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği protokolü yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- (MADDE 5-) Alikahya Atatürk Mahallesi Buhara Caddesi 760/7 Park Parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 20.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- (MADDE 6-) Gündoğdu Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak 790/8 Park Parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 20.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- (MADDE 7-) Hacıhızır Mahallesi Devran Caddesinde bulunan Emin KAPTAN Parkının ismini Raif – Cemile GÜL olarak ismin değiştirilmesi talebi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 20.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- (MADDE 8- ) Kabaoğlu mahallesi Kampus sokak 346 ada park parselde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 27.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- (MADDE 9-) İzmit-Tepecik Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 14.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- (MADDE 11-) Ruhsatlı yapılardaki ölçümlerle ilgili İmar Komisyonu’nun 28.12.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- (MADDE 12-) Denetim Komisyonu oluşturulması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve 373 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Denetim Komisyonu Üyeliği seçiminde yapılan gizli  oylama neticesinde; azalardan Ünal ÖZMURAL, Tuncay AŞKIN, Muharrem TUTUŞ,  Fikret HOCAOĞLU,  Engin DUYMAZ Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerinin kabulü mevcudun  oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- (MADDE 13-) Denetim Komisyonu ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 20.12.2022 tarih ve 372 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’ ü oranında huzur hakkı ödenmesi mevcudun  oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11- (MADDE 17-) Arızlı Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi ve Kadıköy Mahallesindeki taşınmazların TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 7028 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30.maddesine göre TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12- (MADDE 21-) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçe ödeneklerinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne aktarılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.01.2023 tarih ve 3139688 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe ödeneklerinin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne aktarılmasına  mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- (MADDE 22-) İş makinesi ve hizmet aracı satın alınması ve kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.01.2023 tarih ve 3139725 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İş makinesi ve Hizmet aracı satın alınması ve kredi kullanılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 11.01.2023 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü