04.07.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

25 Temmuz 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 04.07.2023 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1.  OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR- 54 (MADDE 3-) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.05.2023 tarih ve 3222754 sayılı yazısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“I Sayılı Kadro İhdas Cetveli” şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR- 55 (MADDE 4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.05.2023 tarih ve 3225160 sayılı yazısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Talep edilen 2 adet İç mimar kadrosundan sadece derecesi 3 olan İç mimar kadrosunun ihdası şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR- 56 (MADDE 5-) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 3230357 sayılı yazısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ortaburun mahallesi 132 ada 106 nolu parsel satışının müdürlüğüne iadesi şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR- 57 (MADDE 6-) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 18.05.2023 tarih ve 3225647 sayılı yazısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz ihtiyaçlarında ve afet durumlarında kullanılmak üzere mobil fırın hizmeti vermek için 1 adet dorse taşıt alımının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR- 58 (MADDE 7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.04.2023 tarih ve 3204102 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tadilen uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 59- (MADDE 11-) Özel Kalem Müdürlüğü’nün 08.06.2023 tarih ve 3238014 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Körfez mahallesi 5221 ada 8 parsel nolu 2457,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifinin meclis üyesi tamsayısının salt çoğunluğu ile reddine karar verildi.

KARAR 60- (MADDE 12-)  Ağustos ayında yapılacak olan meclisimizin tatil edilmesi ile ilgili Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Muharrem TUTUŞ ve Engin DUYMAZ ‘ın vermiş oldukları 04.07.2023 tarihli önerge gündeme alınarak ve okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi (b) bendine göre Ağustos ayında yapılacak olan meclisimizin tatil edilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi

KARAR 61- (MADDE 13-) Çubuklu Osmaniye Mahallesi 126 ada 18 nolu parseldeki 1/5 (946,56 m2) oranındaki hissenin satın alınması ve yapılacak satış ihalelerine katılım ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 03.07.2023 tarih ve 3248501 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çubuklu Osmaniye Mahallesi 126 ada 18 nolu parseldeki kalan 1/5 (946,56 m2) oranındaki hissenin satın alınması ile ilgili Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre Belediye Başkanına yetki verilmesine ve yapılacak satış ihalelerine katılımına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 24.07.2023 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü