Aralık 2022 Komisyon Raporları

11 Ocak 2023
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 2023 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 03.11.2022 tarih ve 3474 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

21 NİSAN 2007 TARİH VE 26500 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5620 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEREK GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE KALAN PERSONEL VE ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİ VİZE SÜRELERİNİ GÖSTERİR LİSTE

Sıra No Adı ve Soyadı   5620 Sayılı Kanun Uyarınca Ünvanı En Son Bitirdiği Okul Fiilen Yaptığı İş 2021 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) 2022 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) 2023 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) *
1  Abd****** ÖZ*** Geçici İşçi Yüksekokul   İnşaat Teknikeri İşçi 360 360 360
2  A*** GÜ* Geçici İşçi Yüksekokul İnşaat Teknikeri Plan Proje Birim Amiri 360 360 360
3  As** BA*** Geçici İşçi  Kız Meslek Lisesi         Çocuk Gelişimi Büro Personeli 360 360 360
4  Ay*** BO*** KI*** Geçici İşçi  Üniversite  Peyzaj Mimarı Peyzaj Mimarı 360 360 360
5  Ba*** SOR****** ÇE*** Geçici İşçi  Üniversite Peyzaj Mimarı Peyzaj Mimarı 360 360 360
6  Be*** BA*** Geçici İşçi End.Mesl.Lis.  Elektronik Büro Personeli 360 360 360
7  En*** YIL******** Geçici İşçi  Üniversite  İnşaat Mühendisi  İnşaat Mühendisi 360 360 360
8 Fi*** ÇE*** Geçici İşçi Üniversite   Elektirik Elektronik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İdari ve Koordinasyon Birm.Sorumlusu 360 360 360
9  Ha** KA***** Geçici İşçi  Endüstri Meslek Lisesi Elektrik böl. Elektrik Su ve Doğalgaz İşl.Amiri 360 360 360
10  Ha*** ÖZ*** Geçici İşçi  Üniversite  Mimar Koordinatör 360 360 360
11  Ka*** Si*** CEY*** Geçici İşçi  Üniversite           Harita Mühendisi Harita Kadastro Birim Sorumlusu 360 360 360
12  Ley** KI*** Geçici İşçi  Üniversit Jeofizik Mühendisi Yapım İşleri İhale Birim.Sorm. 360 360 360
13  Melt** SER******* Geçici İşçi  Üniversite   Şehir Plancısı Planlama Birim Sorumlusu 360 360 360
14  Nur*** U*** Geçici İşçi Sağlık Meslek Lisesi Hemşire Hemşire 360 360 360
15  Ö*** ÇA*** Geçici İşçi  Üniversite   İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisi 360 360 360
16  Öz*** C** Geçici İşçi Yüksekoku   Restoratör Restoratör 360 360 360
17  Öz*** TE*** Geçici İşçi  Yüksekokul  Harita Teknikeri Harita Teknikeri 360 360 360
18  Sa** YA*** Geçici İşçi Üniversite Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisi 360 360 360
19  Se** KO*** SA*** Geçici İşçi  Yüksekokul  Harita Teknikeri Harita Teknikeri 360 360 360
20  Si*** KA****** Geçici İşçi  Üniversite    İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisi 360 360 360
21  Şa*** ÜZ****** Geçici İşçi  Üniversite Ziraat Mühendisi Ziraat Mühendisi 360 360 360
22  Şi**** TO*** Geçici İşçi  Üniversite  Mimar Mimar 360 360 360
23  U*** TO*** Geçici İşçi  Teknik Lise Elektirik Elektrik Teknisyeni 360 360 360
24  Üm***** GÜ****** Geçici İşçi Yüksekokul  Tıbbi Laborant Büro Personeli 360 360 360
25  Ya*** K** Geçici İşçi  Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Tesviye Genel Evrak Birim Sorumlusu 360 360 360
26  Yı**** YIL*** Geçici İşçi  Endüstri Meslek Lisesi  Bilgisayar Sorumlu Amir 360 360 360
27  Yü*** BA****** Geçici İşçi Üniversite

Elektronik Haberleşme

Sistem Donanım Birim Sorumlusu 360 360 360
28  Ze**** KÜ******* Geçici İşçi  Üniversite  Jeofizik Mühendisi Jeofizik Mühendisi 360 360 360

Yukarıdaki tabloda isimleri bulunan geçici işçiler için karşılarında gösterilen süreler kadar 2023 Yılı Geçici İşçi Vizesi verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 13.12.2022

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN  

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                      Üye

 

                             Dilek YALÇIN                                 Tuncay AŞKIN

                                    Üye                                                  Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kentimizde hizmet veren TMMOB Makine Mühendisleri Odası Teknik Eleman Yetiştirme Eğitimi Alanında çalışmalar yapmak amacıyla, İzmit İlçesinde sanayinin gereksinim duyduğu konularda eğitim almak isteyen ve İzmit Belediyesine başvuran kişilere kurslar düzenlemesine ilişkin esasları ve işleyişi belirleyebilmek için çalışmalar yapılması talep edilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve 5 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili İnsan Kaynakalrı ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 3911 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre TMMOB Makine Mühendisleri Odası ile belirtilen konularla ilgili ortak proje hazırlanması ve 5 yıllık işbirliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.12.2022

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                 Muharrem TUTUŞ                         M.İlker KAZAN 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                            Başkan Vekili                                      Üye

 

                                  Dilek YALÇIN                                  Tuncay AŞKIN

                                         Üye                                                    Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Hacıhızır mahallesinde bulunan Emin KAPTAN Parkının isminin Raif-Cemile GÜL olarak değiştirilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28.11.2022 tarih ve 3211 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Mahalle muhtarı ve Mahalle halkı ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut isim Emin KAPTAN’ın geniş ailesinin halen mahalle de oturuyor olması ismin değişmesi halinde çok üzüleceklerinin beyanları, mahalle muhtarımızın da aynı görüşte olması sebebi ile komisyon üyelerimizin görüş birliği ile mevcut ismin değiştirilmemesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.12.2022

 

            Şener İNCE                                     Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                     Üye

 

                                   Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

                                         Üye                                                       Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kabaoğlu mahallesi merkez mevkii Kampus sokak 346 ada park parsel üzerinde yapımı tamamlanan park alanına isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 3277 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konu ile ilgili Muhtarımızın olumlu görüşü, köy halkına da sorulmuş olup; Muhtarımızın teklif ettiği “Kabaoğlu Nebi KORKMAZ Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.12.2022

 

          Şener İNCE                                     Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                      Başkan Vekili                                     Üye

 

                                 Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

                                       Üye                                                       Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Alikahya Atatürk mahallesi Buhara caddesi 760/7 parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 15.11.2022 tarih ve 3113 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Mahalle muhtarı ve Mahalle halkı ile yapılan istişareler de  Mahallede uzun yıllar ebelik yapmış olan Nermin KALAYCI’nın isminin verilmesi görüşleri doğrultusunda Alikahya Atatürk mahallesinde yapımı devam eden parka “Ebe Nermin KALAYCI Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.12.2022

 

           Şener İNCE                                     Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                     Üye

 

                                  Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

                                        Üye                                                       Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Gündoğdu mahallesi Şehit Fatih DUMAN sokak 790/8 Park parsel üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 15.11.2022 tarih ve 3114 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Konuyla ilgili yerinde inceleme yapılarak, Mahalle muhtarı ve Mahalle halkı ile görüşülerek yapımı devam eden park alanına “Gündoğdu Kent Bahçesi Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 20.12.2022

 

            Şener İNCE                                     Süleyman ŞEN                        Çağlayan DUMAN    

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                        Başkan Vekili                                    Üye

 

                                    Halil İNCİEL                                       M.İlker KAZAN                                     

                                          Üye                                                        Üye