PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mahalle Mutfakları’ nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (Beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 975 sayılı...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.06.2022 tarih ve 2090 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Komisyonumuza doğru bilgi ve belgeler yeterli bir şekilde getirilmediği için meclisten...

İMAR KOMİSYONU İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ORTAK RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarih ve 432 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 72 sayılı kararı...

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan, Sanayi Mahalle muhtarının talebine bağlı olarak; Batısında İzmit Körfezi, Kuzeyinde Sarı Deresi, Doğusunda D-130 Karayolu Caddesi, Güneyinde D-130 Karayolu Caddesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı ile kesiştiği alanı kapsayan Sanayi Mahallesinin adının...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve gündemin 26. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kapanca sokakta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Muharrem TUTUŞ ve Nevin Serra DEMİRKOL tarafından 04.01.2022 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve...

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' nın isminin Kenan Akman Engelsiz Yaşam Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.10.2021 tarih ve 3023 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Serdar Mahallesi 3326 parselde...

Bütçe Komisyon Raporu   PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 05.10.2021 tarih ve gündemin 22. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 3203 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Konu ile ilgili görüşmeler devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve gündemin 10.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çağırgan Mahallesi 1430 nolu 4497 m2’lik parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.06.2021 tarih ve 3190 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU İLE KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYONU ORTAK RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 01.06.2021 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7’nci maddesinde “Büyükşehir ve İlçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilir” hükmüne dayanarak; İzmit Belediyesi sınırlarında tarım ve hayvancılık...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU   İzmit Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği; belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (Dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II...