PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Körfez Mahallesi 5221 ada 8 parsel nolu 2457,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 3212565 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Körfez...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemizin işçi kıdem ve ihbar tazminatları ile izin paralarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere 45.000.000,00 (kırkbeşmilyon) TL kredinin öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere İller Bankası ve kamu bankalarından yeterli finansmanın sağlanamaması ve/veya daha uygun maliyetli...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 07.03.2023 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Yassıbağ Mahallesi 104 ada 191 nolu 835,63 m2’lik parselin maliki Muzaffer TOY, taşınmazın tamamını mezarlık olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Belediyemize hibe alınması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.02.2023 tarih ve 3167532 sayılı yazısı okunarak yapılan...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 10.02.2023 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi (Adliye Yanı) No:7, tapuda Körfez Mahallesi 2547 ada 7 parsel ve güneyinde bulunan 193 m2 kapalı 1172 m2 açık alandaki büfe-çay bahçesinin 10 (on) yıl süreyle kiraya...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2023 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kabaoğlu Mahallesi Neslihan Sokak No:38 0/1586 ada-parsel üzerine haftanın Pazar günleri Tüysüzler Pazarı kurulmuş olup; 2023 yılı tarife cetveline dahil edilmesi ile ilgli Zabıta Müdürlüğü’nün 22.12.2022 tarih ve 2959 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Tüysüzler pazarı 2023...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 06.12.2022 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; 2023 Yılı Geçici İşçi Vizesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’nün 03.11.2022 tarih ve 3474 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: 21 NİSAN 2007 TARİH VE 26500 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5620 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMELİ...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2022 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve alım gücünün düşmesi sebebi ile vatandaşlarımızın sosyal alanlardan yararlanması zorlaşmıştır. Bu süreçte vatandaşlara daha uygun ücretlerle hizmet veren Belediyelerin sosyal tesisleri daha önemli hale gelmiştir. Ayrıca Belediyemizin hizmetlerinin sürekli olması için daha...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 05.07.2022 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mahalle Mutfakları’ nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin KDV dahil 5 (Beş) TL olarak İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 975 sayılı...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 07.06.2022 tarih ve gündemin 20. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanı için kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 06.06.2022 tarih ve 2090 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: Komisyonumuza doğru bilgi ve belgeler yeterli bir şekilde getirilmediği için meclisten...

İMAR KOMİSYONU İLE ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU ORTAK RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 10.05.2022 tarih ve gündemin 15. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 30.03.2022 tarih ve 432 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve 72 sayılı kararı...