KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 05.04.2022 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz sınırları dâhilinde yer alan, Sanayi Mahalle muhtarının talebine bağlı olarak; Batısında İzmit Körfezi, Kuzeyinde Sarı Deresi, Doğusunda D-130 Karayolu Caddesi, Güneyinde D-130 Karayolu Caddesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı ile kesiştiği alanı kapsayan Sanayi Mahallesinin adının...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve gündemin 26. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Kapanca sokakta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Muharrem TUTUŞ ve Nevin Serra DEMİRKOL tarafından 04.01.2022 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve...

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 02.11.2021 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Serdar Mahallesi 3326 parselde bulunan Engelsiz Yaşam Alanı' nın isminin Kenan Akman Engelsiz Yaşam Alanı olarak belirlenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü’nün 20.10.2021 tarih ve 3023 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; Serdar Mahallesi 3326 parselde...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU         İzmit Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Huzurevi Müdürlüğüne ait binanın yapılacağı Turgut Mahallesi 308 ada 25 nolu parselin güneydoğu , güneybatı ve kuzeybatı kısımlarındaki alanlar Turgut Mahallesi 308 ada 84, 85...

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU             İzmit Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve gündemin 7. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediye   ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve  Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik  gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU               İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve gündemin 15. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen  2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 07.07.2020 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” İlgi yönetmelik gereği Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU   İzmit Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve gündemin 11. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi...