Nisan 2023 Komisyon Raporları

26 Mayıs 2023
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve gündemin 8. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemizin işçi kıdem ve ihbar tazminatları ile izin paralarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere 45.000.000,00 (kırkbeşmilyon) TL kredinin öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere İller Bankası ve kamu bankalarından yeterli finansmanın sağlanamaması ve/veya daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanılması, teminat mektubu alınması, kredi karşılığında gerekmesi halinde temlik ve teminat verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26.03.2023 tarih ve 3191042 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

EYT kapsamında 103 kişinin emeklilik için başvuru yaptığını, bunlarında kıdem tazminatı ve kullandırılmayan izin ücretinin 31.141.000,00 TL (otuzbirmilyonyüzkırkbirbintürklirası) olduğu görülmüştür. Başvuruların artma ihtimaline istinaden teklifin müdürlüğünden geldiği şekli ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerine göre belediyemizin işçi kıdem ve ihbar tazminatları ile izin paralarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere 45.000.000,00 (kırkbeşmilyon) TL kredinin öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere İller Bankası ve kamu bankalarından yeterli finansmanın sağlanamaması ve/veya daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanılması, teminat mektubu alınması, kredi karşılığında gerekmesi halinde temlik ve teminat verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.04.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                    M. İlker KAZAN                              Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                             Başkan Vekili                                        Üye

 

                                        Devrim BAL                                    Yaşar KARDAŞ

                                              Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Yazı İşleri Müdürlüğü Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Nikâh salonunda yapılacak nikâh, düğün vb. törenlerdeki Fotoğraf/Video çekimi ve basımı işine ilişkin ücretin belirlenerek 2023 Yılı Ücret Tarifesine eklenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.03.2023 tarih ve 3183837 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   

 

2023 YILI ANAPARA % 18 KDV 2023 YILI TOPLAM
1 1.PAKET TARİFE

Nikâh Video ve Fotoğraf Çekimi, Çiftlerin seçeceği 30 adet 15×21 cm Fotoğraf, Flash Belleğe Kayıtlı Video

 

1.864.- TL

 

336.- TL

 

2.200.- TL

2 2.PAKET TARİFE

Nikâh Video ve Fotoğraf Çekimi, Çiftlerin Seçeceği 30 adet 15×21 cam Fotoğraf, Flash Belleğe Kayıtlı Video ve Tüm Fotoğraflar

 

 

2.076.- TL

 

 

 

374.- TL

 

 

2.450.- TL

3 Anlık Canlı Baskı 15×21 cm        25.- TL                   4.- TL                 30.- TL

Şeklindeki Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Nikâh salonunda yapılacak nikâh, düğün vb. törenlerdeki Fotoğraf/Video çekimi ve basımı işine ilişkin tarife cetveli komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.04.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                    M. İlker KAZAN                            Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                             Başkan Vekili                                       Üye

 

                                          Devrim BAL                              Yaşar KARDAŞ

                                                Üye                                               Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Afet Yönetimi protokolü imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 3195228 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi (a) bendi “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir…” hükmü gereği 5 yılda bir yenilenmek üzere Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Afet Yönetimi protokolü imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 27.04.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                    M. İlker KAZAN                            Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                             Başkan Vekili                                       Üye

         

                                       Devrim BAL                                    Yaşar KARDAŞ

                                             Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Yenişehir mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi ile Güneyli sokak arasında yapımı devam eden parka Ersin ALPASLAN isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih  ve 3194945 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yenişehir mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi ile Güneyli sokak arasında yapımı devam eden parka “Ersin ALPASLAN Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.04.2023

 

       Çağlayan DUMAN                                  Süleyman ŞEN                          Halil İNCİEL

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                 Üye

 

                                      Engin DUYMAZ                               Erol ÇALIŞKAN

                                               Üye                                                   Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 04.04.2023 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Körfez mahallesi Fuat Çelebi sokak 5227/Park parselde yapımı devam eden parka Gazeteci Vedat TAŞTEKİN isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih  ve 3194952 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Körfez mahallesi Fuat Çelebi sokak 5227/Park parselde yapımı devam eden parkımızın İzmit ilçemizde görev yapmış ve vefat etmiş olan basın mensuplarımızı onurlandırmak adına “16 Ocak Basın Onur Parkı” isminin verilmesinin ve parkın bir köşesine Gazeteci Vedat TAŞTEKİN’in ve İzmit ilçemizde görev yapmış ve vefat etmiş olan gazetecilerimizin adlarının yazılı olduğu bir panonun konulmasının daha uygun olacağı komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 10.04.2023

 

      Çağlayan DUMAN                                 Süleyman ŞEN                         Halil İNCİEL

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                         Başkan Vekili                                Üye

 

                                     Engin DUYMAZ                               Erol ÇALIŞKAN

                                              Üye                                                    Üye

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 11.04.2023 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Körfez mahallesi Fuat Çelebi sokak 5227/Park parselde yapımı devam eden parka Gazeteci Vedat TAŞTEKİN isminin verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih  ve 3194952 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Körfez mahallesi Fuat Çelebi sokak 5227/Park parselde yapımı devam eden parkımızın İzmit ilçemizde görev yapmış ve vefat etmiş olan basın mensuplarımızı onurlandırmak adına “16 Ocak Basın Onur Parkı” isminin verilmesinin ve parkın bir köşesine Gazeteci Vedat TAŞTEKİN’in ve İzmit ilçemizde görev yapmış ve vefat etmiş olan gazetecilerimizin adlarının yazılı olduğu bir panonun konulmasının daha uygun olacağı görülmüştü ancak, rahmetli Gazeteci Vedat TAŞTEKİN’in ailesinin talebi üzerine sevdiklerini ve ailesini de onure etmek adına ilgili Müdürlüğünden gelen teklifin uygun görülerek; Körfez mahallesinde yapımı devam parka  “Gazeteci Vedat TAŞTEKİN Parkı” isminin verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekte olup; Bu bağlamda rahmetli olmuş İzmitli bütün Basın emekçilerimizin isminin yaşatılması için “16 Ocak Basın Onur Parkı” isminin yeni yapılan parklarda öncelikli olarak değerlendirmesine komisyonumuzca uygun görülerek işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 26.04.2023

 

      Çağlayan DUMAN                               Süleyman ŞEN                         Halil İNCİEL

Kır. Hiz. ve İsim. Kom. Bşk.                       Başkan Vekili                                Üye

 

                                Engin DUYMAZ                               Erol ÇALIŞKAN

                                         Üye                                                   Üye