16.05.2016 Tarihli Tutanak Özeti

16 Mayıs 20160
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2016 dönemi

2. birleşiminin 1.   Oturumu 16.05.2016 Pazartesi  saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında  azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER,  İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK,  İbrahim ELGİN,  Abdullah KOÇ,  İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN,  Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Uğur KOŞTUR, Emine OKANALP,  İbrahim GÜÇLÜ,  Ayhan ARSLANBOĞA,  Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ,  Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR Hamit İlker ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.

10.05.2016 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

10.05.2016 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 37- (Madde 3-) Kocaeli Üniversitesi ile beraber ortak hizmet projeleri yapılması planlandığından, tesis yapılması ve tesislerden yararlanılması konularında sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38.g maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.05.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 38- (Madde 4-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2015 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 13.05.2016 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

2015 Mali Yılı Kesin Hesabı (Belediye Meclis Üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU,  Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, Cengiz KAVŞUT, Uğur KOŞTUR,  İbrahim GÜÇLÜ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ ve Hüseyin POLATTİMUR’un kabul oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.     

 

Azalardan Emrah EFE,  İsmail KAMIŞ’ın  mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE ve  İsmail KAMIŞ’ın  izinli sayılmasını isteyen azalardan H. İlker ULUSOY   ve Ersin ALBAYRAK  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emrah EFE ve İsmail KAMIŞ’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 16.05.2015 Pazartesi günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 07.06.2016 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                           Güzin TAŞTEKİN                               Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                 Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz