İMAR UYGULAMASI

26 Aralık 2019
26.12.2019
Metni Sesli Dinle

Belediyemiz Kabaoğlu Mahallesi sınırları dahilinde İstanbul – Ankara Otoyolu kuzeyi G23B24B4A, 4B ve 3A nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar paftalarını kapsayan alanda yer alan yaklaşık 21 hektarlık alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih 341 sayısı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine bağlı olarak 2981 sayılı kanunun ek-1 maddesi de kullanılmak sureti ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ve 10.07.2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair 7181 sayılı kanuna göre Arsa ve Arazi Düzenlemesi, Parselasyon Planı, İlan ve Dağıtım Cetvellerinin onaylanarak 30 gün süreyle askıya çıkartılmak suretiyle ilan edilmeleri Belediyemiz Encümeninin 23.12.2019 tarih 777 sayısı ile onaylanmış olup, 26.12.2019 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkartılmasına karar verilmiştir.

Vatandaşımız konu ile ilgili bilgiyi İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alabilirler.